Publikationer

SBi-anvisninger
SBi-anvisninger handler om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis. SBi-anvisninger henvender sig først og fremmest til byggeriets professionelle parter, men de bliver også brugt i undervisningssammenhæng, og nogle af dem kan tillige bruges af private husejere og gør-det-selv-folk. SBi-anvisninger sammenholder forsknings- og erfaringsbaseret viden på et uvildigt grundlag, idet anvisningerne er skrevet og/eller redigeret af SBi's forskere. SBi-anvisninger fås som trykte bøger, som e-bøger og i online-udgave på www.anvisninger.dk.

SBi-forskning
Publikationer i serien SBi-forskning afrapporterer instituttets forskningsprojekter, og den enkelte publikation kan både være henvendt til professionelle praktikere, beslutningstagere og forskersamfundet. De fleste publikationer i denne serie fås kun som pdf på www.sbi.dk/forskning. Bemærk at det kun er en mindre del af SBi's forskning, der udgives af SBi selv. Hovedparten af forskningen publiceres i internationale tidsskrifter og som konferencepapers. Alle forskningspublikationer fra SBi findes i www.vbn.aau.dk.

By og Byg Resultater
Publikationer i serien By og Byg Resultater (fra 1. november 2000 til 10. november 2004) præsenterer forskningsbaseret viden i form af rapporter der så vidt muligt er målrettet de praktikere og beslutningstagere der har brug for den ny viden i deres daglige arbejde. By og Byg Resultater foreligger altid i elektronisk form på sbi.dk og kan tillige købes i trykt form.

By og Byg Dokumentation
Publikationer i serien By og Byg Dokumentation (fra 1. november 2000 til 10. november 2004) rummer den bagvedliggende dokumentation for By og Bygs forskningsbaserede viden, samt afrapportering af forskning der primært har relevans for særligt interesserede, heriblandt andre forskere og universitetsstuderende.

Uden for serie
SBi udgiver publikationer uden for serie i samarbejde med andre institutioner eller organisationer, ph.d.-afhandlinger, specielle publikationer med særlige målgrupper og debatbøger.

SBI-rapporter
Publikationer i serien SBI-rapporter (før 1. november 2000) afrapporterer afsluttede forskningsprojekter

SBI-meddelelser
Publikationer i serien SBI-meddelelser (før 1. november 2000) rummer foreløbige rapporteringer om forundersøgelser, konferencer, symposier mv.

SBI-byplanlægning
Publikationer i serien SBI-byplanlægning (før 2000) rummer vejledninger og retningslinier til brug ved planlægning af by- og landområder, bebyggelser mv.

Beton
Publikationer i Beton-serien handler om betonteknologi og betonkonstruktioner. Beton 1-5 blev udgivet i samarbejde med ATV-udvalget vedrørende betonbygværkers holdbarhed.

E-bøger

En række af SBi's mest brugte anvisninger kan også købes i elektronisk form.

Abonnement på trykte publikationer

Abonnementsordning, som giver mulighed for indenfor et givent område at få tilsendt nye trykte publikationer fra SBi, samtidig med at man sparer 25 pct. af den sædvanlige udsalgspris.

Abonnement på online adgang til anvisninger.dk

Abonnementet giver adgang til alle SBi-anvisninger der er publiceret på websitet www.anvisninger.dk.

Sidst opdateret 09. februar 2017
SBi-abonnementer

En bogreol med bøger

SBi tilbyder forskellige abonnementer.

Læs om abonnementerne her.