Løfteplatforme og trappelifte

Tjekliste for løfteplatforme og trappelifte

Tjekliste for løfteplatforme og trappelifte

Version 2, februar 2009

Løfteplatform


Trappelift

EmneKildeTypeUddybningKva-litetOK?
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage).BR 08 3.2.1 stk. 2KravNiveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer.C
Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste vil være i strid med bestemmelsen.BR 08 3.2.1 stk. 2Vejl.Trappelifte og løfteplatforme må ikke bruges til at skabe niveaufri adgang ved indgangsdøre. C
I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder bør disse udlignes med ramper, lifte eller lignende.BR 08 3.2.2 stk. 2Vejl. Løfteplatforme eller trappelifte kan være en måde at udligne højdeforskelle indenfor et rum.C 
Krav om lukket stol, hvis liften skal godkendes som elevator Arb. tilsyn Krav
  • Stoldør: skal følge med stolen
  • Lukket loft, der følger med stolen
  • Lukkede sider, der følger med stolen

Desuden skal mindst en elevator i en opgang have størrelse som en type 2 elevator efter DS/EN 81-70 og betjening som beskrevet i samme standard. Se tjekliste for elevatorer

C  
Godkendelse efter EU's maskindirektivArb. tilsynKrav
  • Under 3 m løftehøjde: ingen typegodkendelse kræves.
  • Over 3 m løftehøjde: typegodkendelse kræves; ingen begrænsning på løftehøjde.
C 
Eftersyn, tiderArb. tilsynKrav
  • Over 1,7 m løftehøjde: hver måned hvis offentlig tilgængelig
  • Over 1,7 m løftehøjde: hver 3. måned hvis i private hjem
  • Under 1,7 m løftehøjde: hver 12. måned hvis fast opstillet
  • Under 1,7 m løftehøjde: leverandørens anvisninger hvis kun for bevægelseshæmmede personer
C 
Løftekapacitet på mindst 300 kgSBi-anv.Vejl.En løftekapacitet på mindst 300 kg anbefales, så en tung person i el-kørestol kan løftes. Hvis en hjælper også skal med i platformen skal løftekapaciteten være højere, f.eks. 450 kg.B
Mindste ladstørrelse for løfteplatform 0,9 m x 1,4 mSBi-anv.Vejl.Passer til de fleste kørestole, dog ikke f.eks. el-kørestole med respiratorB
Mindste ladstørrelse for trappelift 0,8 m x 1,3 mSBi-anv.Vejl.Passer til de fleste kørestole, hvis noget af stolen kan rage ud over ladetB
Vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran løfteplatformen eller trappeliften.  SBi-anv.Vejl.Muliggør at el-kørestole kan manøvrereB
Mindst 0,5 m fri passage ved siden af trappelift, når den er i brug på flugtvejeSBi-anv.Vejl.Afhænger af brand- og flugtvejskravC
Betjening i højde 0,9 -1,2 mSBi-anv.Vejl.Hovedparten af brugerne kan nå i dette intervalB
Betjening min. 0,5 m fra hjørneSBi-anv.Vejl.Betyder at knapper mm. kan nås siddende i en kørestolB
Betjeningsknapper som kan bruges med lukket håndSBi-anv.Vejl.Mange brugere har nedsat fingerfunktionB
Betjeningsknapper med betjeningskraft under 5 NSBi-anv.Vejl.Det er vigtigt at betjeningskraften er lav, da knappen normalt skal holdes trykket ind under hele forløbetB
Automatisk betjening af evt. døre, sikkerhedsbøjler m.v.SBi-anv.Vejl.Manuel betjening er ikke mulig for mange personer med nedsat arm- og håndfunktionB


*Kvalitetsniveauer:

Kvalitetsniveau DKvalitet lidt under bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets eller Arbejdstilsynets niveau
Kvalitetsniveau BEvt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau AKvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov


Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 11. november 2009