Orientering

Tjekliste for orientering

Tjekliste BR15

Version 3, marts 2017.

Eksempel på skiltning

Emne Kilde Type Vejledning Kva-litet OK? Bem.
I offentligt tilgængelige bygninger, der har en borgerrettet servicefunktion, skal væsentlig information om orientering i og brug af bygningen være letlæselig og letforståelig. BR 15 3.2.1 stk. 3 Krav Kravet retter sig kun mod den del af bygningen, der er offentlig tilgængelig, og som har en borgerrettet servicefunktion.
Bestemmelsen gælder for information ved indgangen til bygningen samt i forbindelse med orientering
ved væsentlige funktioner i bygningen som wc-rum, handicaptoiletter, elevatorer, trapper, fordelingsveje
m.v.
Informationen kan være i form af skilte, der er letlæselige og letforståelige. Informationen kan suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer etc. Hvor det er relevant, kan den være i form af lys, ledelinier, teknologiske løsninger m.v.
C
Orienteringsskilt ved hovedindgang SBi 258 Suppl. vejl Orienteringsskilt med retning til vigtige afdelinger, rum, wc-rum, elevator og trapper kan være blandt den information, der som minimum vises for at gøre orientering enklere. B

God kontrast mellem skilt og baggrund

Kontrast til væg

SBi 258 Suppl. vejl Gør det lettere at lokalisere selve skiltet på afstand B

God kontrast mellem tekst og baggrundsfarve. Forskel min. 60 målt i lysrefleksionsværdi, LRV
Kontrast af skilte

LRV 60

SBi 258 Suppl. vejl Lysrefleksionsværdier for de enkelte farver kan f.eks. findes i atlas for NCS-farvesystemet. Lysrefleksionsværdierne trækkes fra hinanden. B
God belysning på skilte og information SBi 258 Suppl. vejl Der anbefales et belysningsniveau som ligger over DS 700, så der tages bedre hensyn til svagsynedes behov. Se også Tjekliste for belysning af fælles adgangsveje og rum. B

Relativ store skrifttyper med størrelse tilpasset læseafstand. Bogstavhøjde ca. 25 mm med tillæg på 10 mm for hver m læseafstand

Skriftstørrelser skilte

SBi 258 Suppl. vejl Bogstaver på et skilt, der skal kunne læses på fx 10 m afstand, bør have en højde omkring 125 mm. B
Skilte og information i passende højde for siddende og stående. SBi 258 Suppl. vejl B
Skilte med detaljeret information anbringes i højde 1,2-1,6 m SBi 258 Suppl. vejl Skilte med detaljeret information kan kræve, at man kan komme tæt på for at læse den B

Sklte med overordnet information anbringes i højde over 2,1 m

Placering af skilte

SBi 258 Suppl. vejl Skilte med overordnet information bør ophænges så højt, at stående personer ikke dækker dem B
Brug af genkendelige symboler SBi 258 Suppl. vejl Det anbefales fx at anvende standardiserede ISO symboler fra ISO 7001 B
Supplerende information om orientering, fx på hjemmeside SBi 258 Suppl. vejl Mulighed for at orientere sig hjemmefra via en hjemmeside kan uddybe informationen om hvordan man finder rundt i et byggeri. Hjemmesiden bør i øvrigt overholde WAI standarder for tilgængelighed for at kunne læses af så mange som muligt B
Henvisningsskilte til wc-rum, handicaptoiletter, elevator, trapper og vigtige fælles adgangsveje SBi 258 Suppl. vejl I fælles adgangsveje bør der findes henvisningsskilte, når der optræder flere valgmuligheder og længere afstande B
Skilte ved døre til udvalgte rum som mødelokaler, wc-rum og handicaptoiletter SBi 258 Suppl. vejl B

Følbar tekst og symboler på udvalgte skilte og håndlister

 

SBi 258 Suppl. vejl Bagsiden eller indersiden af håndlister er velegnet til at informere blinde om hvilken etage. perron o.lign., man kommer til, fx  via følbare tal og bogstaver samt punktskrift. På stationer og perroner på visse togstrækninger er dette et krav. Se også tjeklister for transport. Følbar (taktil) skrift og symboler på skilte kan også bruges ved fx toiletdøre, så en synshandicappet lettere kan finde ud af, om vedkommende er ved at gå ind på et dame-, herre- eller handicaptoilet. Følbare skilte ved døre opsættes generelt på væggen i håndtagssiden af døren, ca. 50 mm fra karmen, i en højde på mellem 1,2 og 1,6 m over gulv. Gøres det systematisk bliver det lettere at lokalisere skiltet, når man ikke kan se. B
Retningsorienterende belysning og farve i fælles adgangsveje SBi 258 Suppl. vejl Belysning og kontraster kan fremhæve fælles adgangsveje, trapper, elevatorer og indgange, og virke retningsorienterende B
Fælles adgangsveje der følger bygningens udvendige arkitektur SBi vejl Suppl. vejl Forskningsresultater indkerer, at orientering er lettest i bygninger, hvor gangforløb er parallelle med en bygnings udvendige hovedgeometri. B
Enkle gangforløb med få forgreninger SBi vejl Suppl. vejl Orientering er lettest i bygninger med et lavt antal valgmuligheder, når en gang deler sig, ifølge tidligere forskningsresultater. Andre resultater peger desuden på, at skiltning kun i begrænset omfang kan kompensere for et komplicereret gangforløb. B
Evt. ledelinjer frem til vigtige orienteringspunkter og mål i større forhaller eller adgangsveje. SBi 258 Suppl. vejl Anlagte ledelinjer med god kontrast kan fungere som en supplerende vejviser frem til vigtige rum og faciliteter B

 

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehovForskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 10. marts 2017