Byggeforskere skal spille en mere aktiv rolle

Både politikerne og erhvervslivet har store forventninger til det nydannede forskningscenter Build.aau, der med 300 forskere inden for byggeri og fysisk planlægning bliver det største herhjemme på sit felt.

Både politikerne og erhvervslivet har store forventninger til det nydannede forskningscenter Build.aau, der med 300 forskere inden for byggeri og fysisk planlægning bliver det største herhjemme på sit felt. På åbningskonferencen for Build.aau, som blev holdt onsdag 18. juni på Aalborg Universitets afdeling i København, påpegede økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen at det danske byggeerhverv med mange små og mellemstore virksomheder ikke i nævneværdig grad selv udfører forskning. Derfor er der brug for et styrket samspil mellem uddannelse, forskning og virksomheder, mente ministeren:

"Jeg har store forventninger til at I vil markere jer både nationalt og på den internationale scene. Det er jer der skal støbe kuglerne til et både billigere og bedre byggeri", sagde Bendt Bendtsen i sin indledende tale til konferencens deltagere, som for en stor del bestod af forskere fra Build.aau.

Forventningerne til det nye center blev senere på dagen trukket yderligere op, da formanden for Bygherreforeningen, Lars Ole Hansen, kritiserede byggeforskerne for hidtil at have været for passive i den offentlige debat og for at have udøvet selvcensur:

"Vi forventer faktisk at I siger noget. Også når det ikke passer organisationerne og fondene. Det er den debat og diskussion vi mangler", sagde bygherrernes formand, der også mente at byggeforskerne selv bør tage mere initiativ og ansvar for at få gang i nogle ambitiøse forskningsprogrammer af høj videnskabelig kvalitet, i stedet for at gå og vente på at diverse offentlige og halvoffentlige udvalg og organer spiller ud efter laveste fællesnævner.

Det forpligter at være størst

Build.aau er et center uden mure, dannet som en udløber af fusionen mellem Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Aalborg Universitet (AAU), og bestående af samtlige de forskere der opererer inden for feltet det byggede miljø på de to institutioner. Prorektor Hanne Kathrine Krogstrup fra AAU nævnte at perspektivet i fusionen i høj grad har været at styrke den anvendelsesorienterede forskning, og hun understregede at det forpligter at være det største forskningsmiljø på området:

"Vi føler os forpligtede overfor erhvervet og overfor det omgivende samfund", sagde prorektoren.

I direkte forlængelse af dette credo præsenterede forskerne fra Build.aau på konferencen en række eksempler på effektfulde samarbejder med virksomheder, myndigheder og organisationer.

Lektor Henrik Harder fra Institut for Arkitektur og Design formulerede en ambition om at forskningen skal medvirke til at skabe de bedste byrum i Verden, og så viste han hvordan GPS-teknologi kan bruges til at udforske brugeradfærd i byens grønne områder. Stadsgartner Kirsten Lund Andersen fra Aalborg Kommune kvitterede med at berette om den konkrete nytte af denne forskning, som har givet dokumentation på et område der ellers har været præget af bløde værdier som kan være svære at måle.

Seniorforsker Lars Gunnarsen fra SBi fortalte om udviklingen af det spritnye website www.mitindelima.dk, der skal gøre det let for alle at få en aktuel status på deres indeklima, på trods af at indeklimaet samlet påvirkes af et stort antal komplekse faktorer. Han indrømmede at man under udviklingen af det såkaldte klimameter , som er det centrale element i websitet, måske nok har været nødt til at være pragmatisk i forhold til det videnskabelige grundlag, men pointerede samtidig at dette havde været nødvendigt for at kunne lave en løsning der var forståelig for alle. Chefredaktør Pernille Tranberg fra forbrugerbladet Tænk, som har været hoveddrivkraften i projektet, var til gengæld ovenud begejstret for forskningens bidrag, fordi forskernes viden har gjort det muligt at stille brugerne af www.mitindeklima.dk præcis de spørgsmål som kan danne afsæt for nogle målrettede råd til den enkelte bruger.

Seniorforsker Nils Lykke Sørensen fra SBi fortalte om perspektiverne i at lave enkle modeller af alle landets enfamiliehuse på basis af registerdata fra BBR, parret med standardoplysninger fra en database med arketyper over danske huse, for på dette grundlag at beregne potentialet for energibesparelser i det enkelte hus samt fremkomme med nogle anbefalinger til energirenovering. Nils Lykke Sørensen nævnte at der er store kommercielle interesser i den løsning, www.husetsweb.dk, som man er ved at udvikle til dette formål.

Endelig viste professor Esben Munk Sørensen fra Institut for Samfundsudvikling og Planlægning en række eksempler på anvendelse af geografiske data, og kontorchef Søren Rude fra Erhvervs- og Byggestyrelsen bekræftede anvendelsesmulighederne:

"Jeg vil hævde at vi står overfor et større anvendelsesmæssigt gennembrud på dette område", sagde Søren Rude, der dog fandt Esben Munk Sørensens eksempler noget traditionelle og statiske.

"Måske er der mere musik i det hvis vi i stedet tager udgangspunkt i brugernes perspektiv", sagde Søren Rude og pegede bl.a. på simuleringer som grundlag for politiske og andre beslutninger.

Ved konferencens slutning kunne SBi's konstituerede direktør og daglig leder af Build.aau, Thorkild Ærø, med tilfredshed kvittere for indlæg, kommentarer og opfordringer:

"Vi har lyttet, og vi vil gerne fortsætte dialogen i den kommende tid, så vi har de bedst mulige chancer for at ramme plet i forhold til samfundets behov for ny, forskningsbaseret viden om det byggede miljø", sagde han.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til konstitueret direktør Thorkild Ærø, SBi ved AAU.

Nedenstående fem pressefoto kan anvendes uden beregning. Husk at nævne fotografen.

Forskere

Thorkild Ærø, Lars Gunnarsen, Nils Lykke Sørensen

Henrik Harder, Esben Munk Sørensen

"Jeg har store forventninger til at I vil markere jer både nationalt og på den internationale scene", sagde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen til deltagerne i åbningskonferencen for Build.aau 18. juni 2008. (Foto: Jørgen True)

"Jeg har store forventninger til at I vil markere jer både nationalt og på den internationale scene", sagde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen til deltagerne i åbningskonferencen for Build.aau 18. juni 2008. (Foto: Jørgen True)

Prorektor Hanne Kathrine Krogstrup: "Vi føler os forpligtede overfor erhvervet og overfor det omgivende samfund". (Foto: Jørgen True)

Prorektor Hanne Kathrine Krogstrup: "Vi føler os forpligtede overfor erhvervet og overfor det omgivende samfund". (Foto: Jørgen True)

Lektor Henrik Harders forskning skal medvirke til at skabe de bedste byrum i Verden. (Foto: Jørgen True)

Lektor Henrik Harders forskning skal medvirke til at skabe de bedste byrum i Verden. (Foto: Jørgen True)

Seniorforsker Lars Gunnarsen, sekunderet af chefredaktør Pernille Tranberg, fortalte om udviklingen af det spritnye website www.mitindelima.dk. (Foto: Jørgen True)

Seniorforsker Lars Gunnarsen, sekunderet af chefredaktør Pernille Tranberg, fortalte om udviklingen af det spritnye website www.mitindelima.dk. (Foto: Jørgen True)

Konstitueret direktør Thorkild Ærø: "Vi har lyttet, og vi vil gerne fortsætte dialogen i den kommende tid, så vi har de bedst mulige chancer for at ramme plet i forhold til samfundets behov for ny, forskningsbaseret viden om det byggede miljø". (Foto: Jørgen True)

Konstitueret direktør Thorkild Ærø: "Vi har lyttet, og vi vil gerne fortsætte dialogen i den kommende tid, så vi har de bedst mulige chancer for at ramme plet i forhold til samfundets behov for ny, forskningsbaseret viden om det byggede miljø". (Foto: Jørgen True)

Sidst opdateret 24. september 2012