Ny adjungeret forsker i produktivitet

Ved præsentation af SBI's nyudgivne jubilæumsbog, Bellahøj, Ballerup, Brøndby Strand - 25 år der industrialiserede byggeriet, afslørede SBI's direktør Hans Jørgen Larsen samtidig "ansættelsen" af en ny medarbejder.
- Arbejdet med jubilæumsbogen har inspireret os til at udbygge samarbejdet med byggeriets praktiske udøvere, og instituttets bestyrelse har støttet mig i at få indført en ny stillingskategori - "adjungeret forsker".
Som den første ansatte med den nye titel har vi udnævnt jubilæumsbogens forfatter direktør, civilingeniør Sven Bertelsen fra Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S, og han vil fremover indgå i SBI's projektområde "Byggeriets produktivitet".

Formålet er at styrke forskningen i de højt prioriterede indsatsområder ved at tilknytte erfarne praktikere til SBI's projektgrupper. De adjungerede forskere skal virke som inspiratorer og bidrage med konstruktiv kritik ved formulering af nye forskningsprojekter.

"Det er godt byggeindustrien ikke producerer flyvemaskiner"
Sven Bertelsen takkede for det ærefulde hverv og så frem til en funktion som ambassadør mellem forskning og praksis. Han så blandt andet frem til at bidrage til en højnelse af det englænderne benævner "buildability".
- I forbindelse med udarbejdelsen af jubilæumsbogen har studierne af efterkrigstidens industrialisering af byggeriet bragt en masse uløste spørgsmål frem i lyset fx: Hvordan opstår fejl i byggeriet? Hvordan kan man - uden at ryste på hånden - acceptere at byggeriets standardkontrakter indeholder formuleringer om "byggefejl"? Hvordan får vi bygget det første "0-fejl-hus"? Hvordan forbedres byggeriets logistik? Hvordan øges produktiviteten i al almindelighed?
I dagens byggeri køber bygherren summen af en række processer - summen af fælles kunnen - og ikke et produkt. Og samtidig er der ingen der tager ansvar for at helheden produceres rationelt.
Sven Bertelsens tese er, at huset skal udvikles til et industriprodukt. Her ser han frem til at samarbejde med SBI-forskerne om, hvad byggesektoren kan lære af japansk bilindustri.
- Bygningen skal kunne sammenlignes med andre komplekse produkter, hvor der ikke arbejdes med fagopdelte processer. Som købere af fx fjernsyn spørger vi ikke, hvordan det er produceret. Vi ved kun at det kommer fra B&O, SONY eller hvem det nu er!


Yderligere oplysninger fås hos direktør Hans Jørgen Larsen, Statens Byggeforskningsinstitut.

Sidst opdateret 27. juni 2012