By og Byg flytter ministerium

By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) har hidtil hørt under By- og Boligministeriet, som nedlægges i forbindelse med dannelsen af den ny VK-regering.

Sammen med en række andre aktiviteter fra By- og Boligministeriet flytter By og Byg til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Hele sektorforskningsinstituttet bevares i samlet form på den hidtidige adresse i Forskningscentret i Hørsholm.

"Vi kan kun være tilfredse med vores ny rolle som Økonomi- og Erhvervsministeriets sektorforskningsinstitut. Det giver nogle spændende muligheder, ikke mindst i relation til samarbejdet om byggeriets udvikling", siger By og Bygs direktør, Lone Møller Sørensen.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Lone Møller Sørensen, By og Byg.

Sidst opdateret 20. september 2012