Uden for serie

Evaluering af SBi's forskning

Et panel af eksterne, forskningskyndige eksperter har i 2010 gennemført en evaluering af SBi’s forskningsvirksomhed.

Et panel af eksterne, forskningskyndige eksperter har i 2010 gennemført en evaluering af SBi’s forskningsvirksomhed. Evalueringen er dokumenteret i denne rapport. Instituttets medarbejdere er på forskellig vis blevet involveret i evalueringsprocessen, og evalueringspanelets rapport vil både blive drøftet internt og eksternt med SBi’s samarbejdspartnere med henblik på den videre udvikling af instituttets forskningsvirksomhed.

Download rapporten 'Evaluering af SBI's forskning' (2010)

Forskere

Gudni A. Jóhannesson, Anna-Lisa Lindén, Berit Time, Nikolaj Tolstoy, Bente Haukland Næss

Sidst opdateret 27. juni 2012