Ansættelse af videnskabeligt personale ved SBi

SBi ansætter i følgende stillingskategorier, for så vidt angår videnskabeligt personale:


Ph.d.-studerende

Kvalifikationskravet er en kandidatgrad, og ansættelse kan kun ske med henblik på at erhverve en kandidatgrad. Ansættelsesperioden er 3 år.

Videnskabelig assistent

Kvalifikationskravet er en kandidatgrad. Udtalelse fra en person på lektorniveau er nødvendig. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for forlængelse. Den samlede ansættelsesperiode er maksimalt 3 år.

Indholdet af stillingen er forskning og/eller undervisning. En mindre del af arbejdstiden kan anvendes til faglig udvikling og varetagelse af andre opgaver.

Forsker

Kvalifikationskravet er en ph.d.-grad. Stillingen kan være tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Ved tidsubegrænset ansættelse overgår den ansatte efter maksimalt 4 år til en stilling som lektor, seniorforsker eller seniorrådgiver. Dette forudsætter dog en bedømmelse. Ved en tidsbegrænset ansættelse kan vedkommende maksimalt være ansat 6 år.

Indholdet af stillingen er forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Undervisning kan undlades. Der indgår pædagogisk opkvalificering.

Seniorforsker

Kvalifikationskravet er en ph.d.-grad samt supplerende kvalifikationer som adjunkt, postdoc, forsker eller tilsvarende. Stillingen er tidsbegrænset eller tidsubegrænset.

Indholdet af stillingen er forskning og forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Undervisning i et vist omgang (undervisning kan udelades).

Professor

Kvalifikationskravet er en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau samt dokumenterede evner for at kunne udvikle det pågældende fagområde og varetage forskningsledelse. Stillingen er tidsbegrænset eller tidsubegrænset.

Indholdet af stillingen er forskning og forskningsbaseret undervisning og myndighedsbetjening.

Professor med særlige opgaver (MSO)

Kvalifikationskrav svarer til ordinær professor. Stillingen er altid tidsbegrænset.

Indholdet af stillingen er udvikling af et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau.

Seniorrådgiver

Kvalifikationskravet er adjunkt, postdoc, forsker eller tilsvarende. Tidsbegrænset eller tidsubegrænset.

Indholdet af stillingen er forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater. Varetagelse af undervisning og forskningsopgaver kan forekomme.

Ansættelsesproceduren

Ved ansættelse af forskere, seniorforskere, professorer og seniorfrrådgivere skal et fagkyndigt bedømmelsesudvalg foretage en akademisk bedømmelse efter indstilling fra et ansættelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Forskningschef (formand)
  • 1 fagkyndig seniorforsker
  • 1 ekstern fagkyndig

Ansættelsesudvalget består som hovedregel af:

  • Forskningschef
  • 1 fagkyndig forsker
  • 1 forsker fra afdelingen
  • 1 TAP-medarbejder fra afdelingen
Sidst opdateret 27. juni 2012