Om SBi

Generel information om SBi: afdelinger, medarbejdere, ledelse, lovgrundlag, ledige stillinger, vejviser, sbi.dk.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Instituttet har ca. 120 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 85 mio. kroner.

Afdelinger

Aalborg Universitet i Sydhavnen i København

Hovedopgaver

  • Forskning
  • Formidling
  • Forskningsbaseret myndighedsbetjening
  • Uddannelse og efteruddannelse

Vision

SBi er internationalt anerkendt for anvendelsesorienteret forskning af højeste kvalitet. Forskningen bliver nyttiggjort gennem rådgivning af myndigheder, formidling til bygge- og boligsektoren samt uddannelse. SBi er dermed kendt i den danske offentlighed som det vigtigste forskningsinstitut på bygge- og boligområdet.

Medarbejdere

Liste over SBi's medarbejdere

Aalborg Universitet

SBi er en del af Aalborg Universitet og har til huse i Københavns Sydhavn, sammen med resten af Aalborg Universitet København.

Mere om Aalborg Universitet

Sidst opdateret 31. marts 2016