Ny metode til at finde det bedst mulige bygningsdesign

En ny metode kan hjælpe arkitekter og andre beslutningstagere med at finde det optimale bygningsdesign og samtidig overholde de mange krav, der stilles til bygningen.

Det er ikke nemt at designe et nyt hus som arkitekt. Men en ny metode kan nu gøre det lettere at tilgodese de mange forhold, der tilsammen skaber et godt byggeri. For selvfølgelig skal huset være smukt og funktionelt, men det er ikke nok. Der skal også tages hensyn til økonomien. Hvad koster det at bygge huset, og hvad er driftsomkostningerne siden hen? Energikravene øges også til stadighed, så det gælder om at finde den mest energirigtige udformning fra starten, der kan fremtidssikre bygningen. Og så er der hensynet til et godt indeklima - for blot at nævne nogle af de mange forhold, arkitekter og andre beslutningstagere skal tage i betragtning i designprocessen.

Som hjælp til dette vanskelige arbejde har forskningsassistent, ph.d. Frank Pedersen fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet udviklet en ny metode, som hjælper beslutningstageren med at finde den optimale udformning af bygningsdesignet, samtidig med at de mange krav, der stilles til bygningen, overholdes. Det er sket i forbindelse med hans ph.d.-projekt ved DTU. Formålet med metoden er at understøtte de beslutninger, der tages i de tidlige stadier af designprocessen for en bygning, og som har stor indflydelse på bygningens energibehov, økonomi og indeklimaforhold.

"Metoden vurderer, hvilke beslutninger der er de bedste for bygningens overordnede geometri og udformningen af dens ydre. Hvor meget må vinduerne fylde i facaden, hvilken type vinduer bør vælges, hvor meget isolering skal der anvendes etc.", siger Frank Pedersen. "Beslutningstageren har selv frihed til at vælge, hvilket aspekt der skal optimeres, f.eks. energi, økonomi eller indeklima. Jeg har undersøgt metoden ved at anvende den til at finde designbeslutninger for en tænkt kontorbygning, der dels er optimeret med hensyn til energibehov, dels med hensyn til anlægsomkostninger. Resultaterne indikerer, at den i de fleste tilfælde fungerer stabilt og er i stand til at finde designbeslutninger, der opfylder alle krav indenfor ca. en time. Metoden kan f.eks. anvendes som en del af softwareløsninger, der kombinerer Computer-Aided Design (CAD) teknologi med metoder til beregning af bygningers ydelse".

 

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningsassistent Frank Pedersen (telefon 45 86 55 33).

Afhandlingen 'A method for optimizing the performance of buildings' kan ses på www.dtu.dk/upload/institutter/byg/publications/rapporter/byg-r148.pdf.

Sidst opdateret 24. september 2012