By og Byg bliver til SBi

Statens Byggeforskningsinstitut blev i mange år kaldt SBI i daglig tale. Men for fire år siden besluttede instituttets daværende ledelse at lægge denne forkortelse bag sig og erstatte den af kaldenavnet By og Byg. Nu vender instituttet imidlertid tilbage til en initialforkortelse som kaldenavn. Fra 10. november hedder det således ikke længere By og Byg, men SBi. Med det ny kaldenavn indføres også et nyt logo, udviklet af Mollerup Designlab.

Ligesom sidst man skiftede kaldenavn, beror det også denne gang på et behov for at udtrykke instituttets faglige profil. Navnet By og Byg blev indført mens instituttet var tilknyttet det daværende By- og Boligministerium, og navnet skulle bl.a. udtrykke at byforskningen var en væsentlig del af instituttets virksomhed.

"Med de seneste, politisk besluttede ændringer af instituttets arbejdsopgaver udfører vi i dag kun meget lidt byforskning, og derfor er navnet By og Byg ikke længere dækkende", siger instituttets direktør, Lone Møller Sørensen.

"Når vi fremover skriver SBi med lille i, er det dels fordi vi formelt set hedder Statens Byggeforskningsinstitut i to og ikke i tre ord, dels fordi vi ønsker at signalere at det ikke bare er det gamle SBI der kommer tilbage", forklarer hun.

"Ud over at være anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet, vil vi gerne være kendt som bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Stærk faglighed, bredt samarbejde og god kommunikation er vigtige elementer i SBi's ny profil".

Formelt set har instituttet lige siden etableringen i 1947 altid heddet Statens Byggeforskningsinstitut, og dette er fortsat tilfældet, uanset de vekslende kaldenavne. På internettet har domænet sbi.dk hele tiden været virksomt parallelt med domænet by-og-byg.dk. Begge adresser kan fortsat anvendes.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til SBi's kommunikationschef, Jesper Kirkeskov.

Det nye logo for SBi

Det nye logo for SBi.

Det er muligt at hente logoet i høj opløsning ved klik på illustrationen (TIF-format, pakket i selvudpakkende ZIP-fil, 60 KB). Logoet findes også i EPS-format - klik her for download (selvudpakkende ZIP-fil, 0,5 MB).

Sidst opdateret 20. september 2012