Tjek dit elforbrug

De fleste af os tror, at vores elforbrug i husholdningen ligger på et ’normalt’ niveau. Men ved vi, hvad naboen bruger? Næppe.

Det bliver der nu rådet bod på. En ny undersøgelse gør det muligt at sammenligne sit forbrug med andres for at få vished, om man ligger i den pæne eller mindre pæne ende af forbrugsskalaen. Dermed får man også at vide, hvor meget man burde kunne spare.

Det er seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen (SBi), der har lavet en analyse af husholdningers elforbrug for at kortlægge potentialet for elbesparelser.

Analysen viser, at nogle husstande bruger to-tre gange så meget el som andre, tilsvarende husstande. 30-40 pct. af husholdningers elforbrug kan forklares ud fra oplysninger om beboerne og deres bolig. F.eks. boligens størrelse, antallet af personer i boligen, deres alder og herunder især om der er teenagere i familien.

De resterende 60-70 pct. af elforbruget må imidlertid forklares med familiens adfærd og holdninger. Blandt andet om man sætter familiens elapparater på standby, i stedet for at slukke på kontakten efter endt brug. Nogle familier bruger op til 15-20 pct. af deres samlede elforbrug til standby.

"Der er ingen tvivl om, at der, trods flere sparekampagner, stadig ligger et stort potentiale for at få familierne til at begrænse deres elforbrug. Livsstil og holdninger spiller en væsentlig rolle for forbruget, og det er her, man kan påvirke til en anden adfærd", siger Kirsten Gram-Hanssen.

Hun tilføjer, at i analysen kan man se hvilke typer af husholdninger, der har hvilke størrelser af elforbrug, og hvad husholdningerne bruger el til. Særligt i børnefamilier bruges der meget el til tøjvask og tørring, og el til computeren ser ud til at fylde stadigt mere i alle typer af familier.

Analysen peger også på, hvilke argumenter forskellige typer af forbrugere kan være modtagelige overfor. Denne viden kan bruges til en mere målrettet indsats, både over for de bevidste energisparere – for at fastholde dem – og for de motiverede, der bare skal have et skub for at komme i gang.

Omfattende viden som grundlag for elsparekampagner

Der ligger et meget omfattende materiale til grund for forskningsresultaterne. Analysen har blandt andet omfattet data om 50.000 husstandes elforbrug kombineret med oplysninger om beboerne og deres bolig. Desuden er der foretaget målinger på alle apparater og lyskilder i 100 husstande (hvert 10. minut), og 10 familier er blevet interviewet for at afdække vaner og holdningers betydning for elforbruget.

Analysen viser, at det sagtens kan lade sig gøre at leve et moderne hverdagsliv med et væsentligt lavere elforbrug end gennemsnittet.

Hvis den viden, der ligger i analysen, udnyttes målrettet gennem fremtidige kampagner, anslår Kirsten Gram-Hanssen, at familierne med de største elforbrug kan spare 10-20 pct., og dermed kan der opnås en årlig besparelse på 500-1000 GWh i Danmarks samlede elforbrug, svarende til 2-3 pct.

I løbet af efteråret bliver det muligt for forbrugerne at foretage sammenligninger af elforbruget elektronisk, når Elsparefonden opdaterer deres selvtjek-hjemmeside med analysens resultater.

Analysen, der er samlet i SBi-rapporten: ’Husholdningers elforbrug – hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?’ er finansieret af Elfor.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen.

Illustrationerne nedenfor kan hentes i høj opløsning ved klik på billederne

Billede fra en bolig med mange elektriske apparater.

Computeren spiller en stadig større rolle for det samlede private elforbrug, viser en ny undersøgelse. (Foto Jørgen True).

Den mest afgørende faktor for en husstands elforbrug er antallet af personer i husstanden.

Parcelhuses forbrug:

husholdningers-elforbrug_1.jpg

Lejligheders elforbrug:

husholdningers-elforbrug_.jpg

Sidst opdateret 24. september 2012