Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. Netværk for energirenovering

Rapporten kortlægger, hvad der får folk til at spare på energien, og hvad der får bygningsejere til i særdeleshed til at investere i energibesparelser.

Denne rapport sætter luppen på en række af de aktiviteter, der er sat i værk for at fremme energibesparelser i bygninger. Dermed bliver det tydeligt, at nogle aktiviteter har mere succes end andre. Til dem med succes hører nye initiativer fremkaldt af lokale netværk, nye modeller for energibesparelser taget i brug af kommunerne og en ny forstærket indsats i den almene boligsektor. En påvisning af, at højtrangerede energimærker giver højere salgspriser tegner i sig selv et interessant perspektiv. Blandt udenlandske ordninger, ser de grønne fonde i Holland ud til at være et interessant bud på en national ordning.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen og er målrettet deltagerne i netværket for energirenovering, især byggebranchen og styrelserne samt de politiske beslutningstagere.

Se rapporten 'Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. Netværk for energirenovering' (01.2013).

Sidst opdateret 03. september 2013