Fremtidssikring af komponentkrav. Netværk for energirenovering

I rapporten analyseres i hvilket omfang teknologiudvikling kan være medvirkende til at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger i forbindelse med energirenovering.

I rapporten belyses den nuværende og forventede fremtidige udvikling på kort og lang sigt inden for komponenter og tekniske løsninger til energirenovering af eksisterende bygninger. Analysen omfatter både løsninger til klimaskærmen og installationer i byggeriet.

Formålet med rapporten er, at analysere i hvilket omfang teknologiudvikling kan være medvirkende til at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger i forbindelse med energirenovering. Udviklingen indenfor isoleringsmaterialers varmeledningsevne, vinduer, energieffektive facade-løsninger samt bygningernes varme- og ventilationssystemer mv. medfører, at energirenovering i de kommende år frem mod 2020 vil blive bedre og bedre. Formålet med rapporten er at vurdere, i hvilket omfang udviklingen kan være medvirkende til at understøtte energipolitiske mål.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen i forbindelse med etablering af netværk for energirenovering og er især rettet mod byggebranchen og styrelser, samt politiske beslutningstagere.

Se rapporten: Fremtidens komponentkrav. Netværk for energirenovering (01.2013).

Sidst opdateret 19. august 2014