Forskningsudgivelse

Ventilationsundersøgelser med sporgas

Beskrivelse af sporgasmetode til ventilationsundersøgelser.

Der gives en gennemgang af en passiv sporgasmetode til ventilationsundersøgelser og redegørelse for beregningsgrundlag samt en beskrivelse af måleudstyret og dets anvendelse. Rapporten henvender sig til ventilations- og indeklimateknikere, der inden for det byggetekniske og sundhedsfaglige område er beskæftiget med undersøgelser af bygningers ventilationsforhold blandt andet ved hjælp af sporgasteknik.

Bestil publikationen: Passiv sporgasmetode til ventilationsundersøgelser (1992)

Sidst opdateret 09. marts 2006