Forskningsudgivelse

Udeluftindtag gennem kanaler i jord

Syv undersøgte ventilationssystemer med jordvarme viser, at alle anlæg indeholder elementer, der ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til ventilationssystemer.

I kanaler nedgravet i jorden, der bruges som indtag for ventilationsluft, kan der opstå betingelser, som fremmer vækst af skimmelsvampe. Der er risiko for, at skimmelsvampene vil kunne blive bragt ind i bygningerne med ventilationsluften. Syv anlæg er inspiceret visuelt, og der er taget prøver på filtre og i kanaler til påvisning af skimmelsvampe. Resultaterne af inspektioner og prøver viser, at når det gælder sikring af kvaliteten af den tilførte udeluft, må anvendelse af princippet med udeluftindtag gennem kanaler i jord frarådes. Derudover rummer samtlige undersøgte systemer løsninger, som er i strid med bygningsreglementet og/eller DS/EN 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg.

Se eller download rapporten: ’Udeluftindtag gennem kanaler i jord’ (2012)

Artikel i Forsk 33: Problemer med ventilationsanlæg med jordkanaler (08.2012)

Sidst opdateret 17. november 2015