Anvisning 188

Ventilationsanlæg med lavt elforbrug

Projektering og udførelse af ventilationsanlæg med lavt elforbrug og med hensyntagen til hygiejne, komfort og optimal totaløkonomi.

I Bygningsreglementet er indført et krav om begrænsning af elforbruget til drift af ventilatorer. Kravet har især betydning for større ventilationsanlæg i servicesektorens bygninger. Anvisningen handler om, hvordan man projekterer og udfører ventilationsanlæg, således at kravet opfyldes uden at hensynet til hygiejne og komfort tilsidesættes, og således at der opnås optimal totaløkonomi. Anvisningen henvender sig til teknikere, der har et almindeligt forhåndkendskab til ventilationsteknikkens teori og praksis.

Læs mere om SBi-anvisning 188 på anvisninger.dk.

Bestil anvisningen: Ventilationsanlæg med lavt elforbrug (1995)

Forskere

Peter Olufsen

Sidst opdateret 13. september 2010