Fugt og skimmel

Befolkningen er blevet mere bange for skimmelsvampe i hjemmet. Imidlertid følges frygten ikke op af handling. Tværtimod er mange selv med til at øge risikoen for skimmelsvampe, fordi de er blevet dårligere til at lufte ud.

Skimmel.dk

Et website der fortæller om skimmelsvampe i bygninger og hvordan man bliver dem kvit.

Forskningsudgivelse

Dårlige vaner øger risiko for skimmel

Selv om befolkningen er blevet mere bange for skimmel i deres boliger, er der færre, der lufter ud dagligt.

Forskningsudgivelse

Documentation of mould odour remediation in flats

Artikel i tidsskriftet Healthy Buildings 2003 om måling af lugtgener i boliger som følge af skimmelsvamp.

Forskningsudgivelse

Mould growth on building materials

Ph.d. projekt.

Folder

Er din bolig muggen?

Pjece om, hvordan man undgår skimmelsvampe i sin bolig eller slipper af med dem igen.

Folder

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Pjecen til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme.

Fugt og skimmel

Indeklima Fugt og skimmelsvampe

Anvisning 205

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst

En vejledning i, hvordan man kan renovere bygninger, der er angrebet af skimmelsvampe.

Anvisning 204

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

En beskrivelse af en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger med fugt og skimmelsvampevækst.

Forskningsudgivelse

Fugt, ventilation, skimmelsvampe og husstøvmider

En undersøgelse som viser, at der er skimmelsvampe i hver ottende lejlighed, og at svampen i langt de fleste tilfælde var opstået i forbindelse med fejl og skader på bygningen.

Forskningsudgivelse

Skimmelsvampe i bygninger

Resultaterne af forskningsprogrammet viser, at der er en sammenhæng mellem skimmelsvampe i støv og forekomsten af forskellige indeklimasymptomer.