Forskningsudgivelse

Trin på vej mod år 2018?

SBi har i foråret 1996 for Miljø- og Energiministeriets landsplanafdeling evalueret eksempelprojekterne fra Landsplanredegørelsen 1992.

Statens Byggeforskningsinstitut har i foråret 1996 for Miljø- og Energiministeriets landsplanafdeling evalueret eksempelprojekterne fra Landsplanredegørelsen 1992. I alt 11 eksempelprojekter blev iværksat 14 forskellige steder i landet i 1993/94, og det er forløbet og resultaterne af disse projekter frem til udgangen af 1995, der tages op i evalueringen. Det konkluderes, at organisations- og samarbejdsprocesserne vurderes positivt. Det samme gælder for en række delmål, mens de mere langsigtede og overordnede resultater kun i meget begrænset omfang er blevet nået. Rapporten henvender sig til de kommuner og organisationer, som har været - eller er - involveret i tilsvarende forsøgs- og udviklingsprojekter, ligesom ministerier der benytter eksempelprojekter i deres arbejde kan drage nytte af erfaringerne fra eksempelprojekterne.

Bestil publikationen 'Trin på vej mod år 2018?' (1997)

Forskere

Knud Erik Hansen

Jens Schjerup Hansen, Hans Kristensen, Kristian Kristiansen, Ole Svensson

Sidst opdateret 16. marts 2006