Forskningsudgivelse

Demokrati og deltagelse. Et borgerperspektiv på kvarterløft

En ph.d.-afhandling der belyser en række borgeres oplevelser med at deltage i de statslige kvarterløftprojekter, der blev igangsat i slutningen af 1990'erne og varede til 2001 i syv forskellige kvarterer i Danmark.

I sin ph.d.-afhandling belyser Annika Agger en række borgeres oplevelser med at deltage i de statslige kvarterløftprojekter, der blev igangsat i slutningen af 1990'erne og varede til 2001 i syv forskellige kvarterer i Danmark. Afhandlingen stiller spørgsmålene: Hvad karakteriserer de aktivt deltagende borgere? Hvilken betydning har måden man organiserer deltagelsen på for borgernes oplevelser med at deltage? Hvad kommer der ud af deltagelsen?

Bestil eller download publikationen: 'Demokrati og deltagelse. Et borgerperspektiv på kvarterløft' (2005)

Pressemeddelelse: Små skridt mod demokrati i kvarterløft (06.12.2005)

Artikel FORSK19: Små skridt i retning mod demokrati i kvarterløft (12.2005)

Forskere

Annika Agger

Sidst opdateret 29. marts 2006