Metoder til kontrol af binderne i en eksisterende mur

Kontrol af skalmure og hule mure forbundet med metalbindere

Da binderne er placeret mellem formur og bagvæg kan deres tilstand ikke umiddelbart bestemmes. Af ydre tegn på bindersvigt kan der kun peges på manglende planhed af ydermuren som en sikker indikation på at muren bør undersøges nøjere.

En plan mur er dog ingen garanti for at bindernes tilstand er tilfredsstillende. Hertil kræves en inspektion af et passende antal bindere. Bindernes position i muren kan bestemmes med en metaldetektor. Ved at bore et hul i en mørtelfuge tæt ved en binder kan man med et endoskop (et "øje" for enden af et fleksibelt rør med en diameter på 10-12 mm) visuelt søge at bestemme graden af binderens nedbrydning. Det kan blive nødvendigt at hugge en binder fri til nærmere analyse. Brugen af metalsalte som frysepunktssænkende tilsætningsstof kan kontrolleres ved kemisk analyse af en lille mørtelprøve.

Tilbage til forsiden af ’Kontrol af skalmure og hule mure forbundet med metalbindere’

Forskere

Sidst opdateret 08. marts 2006