Forskningsudgivelse

Varmt brugsvand

I rapporten opstilles en række anbefalinger til, hvordan man kan opnå en mere energieffektiv og miljørigtig distribution af det varme brugs vand.

Der foreligger ikke sikker viden om størrelsen af energiforbruget til produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger. Årsagen er, at der sjældent anvendes separate energimålere til dette formål. Hidtidige vurde­ringer har primært været baseret på teoretiske beregninger, og samtidig har der været lagt lille vægt på varmetabet fra rørsystemerne. I rapporten redegøres for nye og detaljerede undersøgelser i et stort antal bygninger. Der er foretaget målinger af vand- og energiforbrug samt af varmetab fra produktionsanlæg og forde­lingsledninger. Målingerne er foretaget på en række forskellige varmtvandssystemer og både boligbyggerier, erhvervsejendomme og offentlige bygninger har indgået i undersøgelserne.

Pressemeddelelse 25.05.2009: Der kan spares stort på det varme vand

Se eller download rapporten: 'Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger' (2009)

Artikel i Forsk26: Der kan spares stort på det varme vand (11.2009)

Forskere

Niels Christian Bergsøe

Benny Bøhm, Flemming Schrøder

Sidst opdateret 03. november 2009