Anvisning 224

Fugt i bygninger

Denne anvisning beskriver grundlæggende fugtteori, viser hvordan man beregner fugttransport og giver eksempler på udformning af konstruktioner i kældre, krybekældre, terrændæk, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse.

SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger er udkommet i 2. udgave.

Denne anvisning har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering.

Anvisningen indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende. Det er hensigten, at læseren ved hjælp af anvisningen bliver i stand til også at bedømme andre konstruktioner end de viste, samt til at foreslå udbedring af konstaterede fugtskader.

Anvisningen indeholder mange eksempler på udformning af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse.

Bestil SBi-anvisning 224: Fugt i bygninger (2013)

Diagram til beregning efter Glaser's beregningsmetode

Læs pressemeddelelsen: Øget risiko for fugtskader i bygninger (10.09. 2013)

Artikel i Forsk26: 'Fugt i bygninger - ny viden, færre skader (11.2009)

Forskere

Erik Brandt, Eva B. Møller

Tommy Bunch-Nielsen, Charlotte Gudum

Sidst opdateret 29. september 2016