Forebyg fugtskader i vådrum

Alvorlige og økonomisk kostbare fugtskader i forbindelse med badeværelser og andre vådrum er stadig hyppige, men kan forebygges, hvis man udfører og vedligeholder vådrum korrekt.

anv200.jpg

Vådrum er boligens dyreste rum pr. kvadratmeter og er samtidig et af de steder i huset, hvor der er størst risiko for alvorlige og økonomisk kostbare skader. Skader i vådrum skyldes både den direkte vandpåvirkning på konstruktionerne og den fugtbelastning, der ofte forekommer i længere perioder. Skaderne, der som regel optræder i form af utætheder, vil desuden ofte medføre alvorlige følgeskader på omgivende konstruktioner. Derfor er det vigtigt at udføre og vedligeholde vådrum korrekt.

Skader i badeværelser og andre vådrum opstår ofte pga. forkert opbygning af konstruktionerne, fx med manglende beskyttelse af fugtfølsomme materialer eller utætheder omkring gulvafløb og ved rørgennemføringer.

Erfaringerne fra Byggeskadefondene mv. viser desuden, at der ofte på et tidspunkt opstår utætheder på rør og samlinger. Er installationerne skjulte og uden mulighed for inspektion og vedligehold, vil der være stor risiko for, at utætheder udvikler sig voldsomt, før de opdages. Der mangler i den forbindelse ofte sikker viden om, hvor skjulte ledninger og rørsamlinger er placeret, så det kan være svært at lokalisere utætheder præcist.

Tre belastningsklasser
By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) har netop udgivet en revideret og udvidet anvisning om vådrum. Anvisningen beskriver, hvordan gulve og vægge i vådrum kan udføres, så bygningsreglementernes krav vedrørende vandtæthed og sikkerhed mod fugt- og vandskader er opfyldt.

I bygningsreglementerne stilles der særlige krav til gulv og vægge i den vandbelastede del af vådrum. For at præcisere dette begreb benytter By og Byg en opdeling af vådrum i to zoner, vådzone og fugtig zone, afhængigt af vandbelastningen.

Vådzonen omfatter hele gulvet og de dele af væggene, hvor vandpåvirkningen er størst, typisk i og omkring bruseniche eller badekar. Her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og overfladebehandlinger.

Den fugtige zone er vægområdet uden for vådzonen. Også her må der påregnes større påvirkninger end i boligens øvrige rum, fx fra stor relativ luftfugtighed og lejlighedsvis vandpåvirkning. Der stilles derfor også her strengere krav til materialer og konstruktioner end i resten af boligen.

Belastningen af vådrum afhænger især af, hvor ofte, hvor længe og hvordan vådrummet bruges, herunder om der er gode ventilationsmuligheder. Desuden har det betydning, om der er store mekaniske belastninger. By og Byg skelner mellem tre forskellige belastningsklasser og beskriver i anvisningen, hvordan vådrummets belastningsklasse bestemmes, og hvilke vådrumsløsninger der kan anvendes til den pågældende klasse.

Anvisningen indeholder en detaljeret gennemgang af de enkelte vådrumsløsninger, herunder også oplysninger om hvordan de sammenbygges. Omtalen omfatter både "tunge" løsninger udført med beton-, letbeton eller murværk og "lette" løsninger udført med træbjælkelag og skeletvægge. Desuden omtales renovering af gamle vægge, fx udført som bræddeskillevægge eller bindingsværksvægge. Endelig er der en omtale af installationer, gulvvarme, fuger mv.

Den nye publikation, By og Byg Anvisning 200 'Vådrum', kan købes hos Byggecentrum Boghandel. Anvisningen erstatter SBI-anvisning 169 'Gulve og vægge i vådrum – i nye boliger og ved renovering' fra 1991.

Blandt andre nyheder på området er også et nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA 'Gennemføring af rør i vådrumsgulve og –vægge', som er udarbejdet som en uddybning af anvisningen på dette område. Anvisningens forfatter, seniorforsker Erik Brandt, By og Byg, er medforfatter til dette BYG-ERFA blad på baggrund af anvisningen.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til civilingeniør, seniorforsker Erik Brandt, By og Byg.

De viste illustrationer kan til fri afbenyttelse hentes i høj opløsning ved at klikke på billedet.

Nyt badeværelse. Pænt på overfladen – men med kraftige rådangreb i bjælker under gulvet allerede efter tre år, pga. at det ikke var udført korrekt. Renovering af badeværelset kostede ca. 110.000 kr.

2,95 MB

Nyt badeværelse. Pænt på overfladen – men med kraftige rådangreb i bjælker under gulvet allerede efter tre år, pga. at det ikke var udført korrekt. Renovering af badeværelset kostede ca. 110.000 kr.

Nyt badeværelse hvor der er udskiftet afløb. Desværre er afløbet ikke støbt korrekt ind, hvilket resulterer i, at vandet løber igennem gulvet, når badeværelset anvendes. Renovering af gulvet kostede ca. 35.000 kr.

3,27 MB

Nyt badeværelse hvor der er udskiftet afløb. Desværre er afløbet ikke støbt korrekt ind, hvilket resulterer i, at vandet løber igennem gulvet, når badeværelset anvendes. Renovering af gulvet kostede ca. 35.000 kr.

Nyt badeværelse på ca. 2 kvadratmeter, hvor gulv- og vægkonstruktioner ikke er udført korrekt, og især samlingerne er utætte. Vandet løb igennem til kælderen, når badeværelset blev anvendt. Renovering af badeværelset kostede ca. 80.000 kr.

2,93 MB

Nyt badeværelse på ca. 2 kvadratmeter, hvor gulv- og vægkonstruktioner ikke er udført korrekt, og især samlingerne er utætte. Vandet løb igennem til kælderen, når badeværelset blev anvendt. Renovering af badeværelset kostede ca. 80.000 kr.

Nyudført badeværelse hvor fliserne var opsat direkte på spånplader - uden fugtbeskyttelse. Efter tre år var både gulv og væg fuldstændig nedbrudt af fugt. Renovering af badeværelset kostede ca. 130.000 kr.

3,21 MB

Nyudført badeværelse hvor fliserne var opsat direkte på spånplader - uden fugtbeskyttelse. Efter tre år var både gulv og væg fuldstændig nedbrudt af fugt. Renovering af badeværelset kostede ca. 130.000 kr.Ved ændring af wc til bad blev gulvafløbet installeret på gulvets højeste sted. Vandet på gulvet løb i stedet over i hjørnet (rød farve) og ned gennem gulvet ved rørene. Renovering af gulvet kostede ca. 35.000 kr.

3,13 MB

Ved ændring af wc til bad blev gulvafløbet installeret på gulvets højeste sted. Vandet på gulvet løb i stedet over i hjørnet (rød farve) og ned gennem gulvet ved rørene. Renovering af gulvet kostede ca. 35.000 kr.

Vandgennemtrængning omkring gulvafløb fra badeværelse. Afløbet skulle have været indstøbt i beton, men dette er ikke gjort, hvilket resulterer i, at vandet løber igennem gulvet, når badeværelset anvendes. Renovering af gulvet kostede ca. 35.000 kr.

2,90 MB

Vandgennemtrængning omkring gulvafløb fra badeværelse. Afløbet skulle have været indstøbt i beton, men dette er ikke gjort, hvilket resulterer i, at vandet løber igennem gulvet, når badeværelset anvendes. Renovering af gulvet kostede ca. 35.000 kr.

Forskere

Erik Brandt

Sidst opdateret 24. september 2012