Anvisning 233

Radonsikring af nye bygninger

Bygningsreglementet, BR10, indeholder skærpede bestemmelser om indeklima. Det betyder, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Denne anvisning redegør for, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft.

Bygningsreglementet, BR10, indeholder skærpede bestemmelser om indeklima. Det betyder, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Skærpelsen følger Verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger.

Denne anvisning indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft. Anvisningen gør også rede for sammenhængen mellem radonindtrængning, radonindholdet i indeluften, ventilation og energiforbrug i en bygning.

En række illustrerede eksempler viser, hvordan klimaskærmen mod jord kan opbygges, og hvordan tæthed mod indtrængning af jordluft etableres i udvalgte bygningsdele. Desuden vises, hvordan tæthedsplanet mod jord overføres til bygningens tæthedsplan over terræn.

Bestil SBi-anvisning 233, 2. udgave: Radonsikring af nye bygninger (2015)

Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 232, Radon – kilder og måling, der redegør for radonproblematikken og anviser metoder til måling af radon i bygninger.

Anvisningen henvender sig til både bygherrer, projekterende og udførende.

SBi-anvisning 233 kan læses på anvisninger.dk med abonnement.

Artikel i Forsk30: 'Sådan undgår man radon i nybyggeri'  (02.2011)

Sidst opdateret 12. juni 2015