Forskningsudgivelse

Radon i danske lejeboliger

I denne undersøgelse kortlægges radonindholdet i indeluften og det undersøges, hvordan indholdet af radon i indeluften er fordelt og spredes i en ejendom, og om det er muligt at pege på en bygningsdel eller en bygningskomponent som en spredningsvej for radon i boliger.

Boligerne er lejeboliger og ligger i etageejendomme, kæde- og rækkehuse tilhørende bygningstyper opført fra 1850 og frem. De udvalgte ejendomme ligger i områder af landet, hvor der ved tidligere undersøgelser har vist sig at være en stor andel af huse med et højt indhold af radon i indeluften.

Koncentrationen af radon er målt over vinteren 2013/14 og 2014/15 ved hjælp af sporfilmsmetoden, og måleperioderne strakte sig fra november til maj. Rapporten indeholder årsmiddelværdien for radonniveauet for 221 individuelle boliger. 

Se eller download rapporten 'Radon i danske lejeboliger' (2016)

Se pressemeddelelsen 'Kun lidt radon i etageboliger'

Forskere

Torben Valdbjørn Rasmussen

Louise Skytte Clausen

Sidst opdateret 06. januar 2016
Efteruddannelse radonrenovering

SBi tilbyder en efteruddannelse om radonrenovering.

Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og SBi.

Markedet for radonrenovering vokser i øjeblikket. Det skyldes Realdanias store oplysningskampagne om radon.

Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til dette marked.