Anvisning 230

Anvisning om Bygningsreglement 2010

Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10).

SBi-anvisning 230 har samme kapitelstruktur som BR10, og anvisningsteksten ledsages af den fulde reglements- og vejledningstekst. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre anvisninger og andet baggrundsmateriale med mere uddybende information.

SBi-anvisning 230 er udkommet i en 4. udgave i 2014, hvor teksten fra de i alt fem ændringsbekendtgørelser er skrevet sammen med den oprindelige bekendtgørelse af BR10. så man får en samlet version af det gældende BR10.

Anvisningen omhandler de samme emner som BR10, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt bygningsprojekterende hos rådgivere og udførende samt kommunale byggesagsbehandlere.

Anvisning 230 er gratis tilgængelig på www.anvisninger.dk.

Bestil anvisning 230: Anvisning om Bygningsreglement 2010, 3. udgave (2013).

Se pressemeddelelse: 'Ny udgave af SBi-anvisning 230 uddyber ændringer til BR10' (05.03.2013).

Se pressemeddelelsen: Ny udgave af SBi-anvisning om BR10 (21.11. 2011).

Se pressemeddelelse: 'Ny SBi-anvisning omsætter BR10 til praksis' (27.10. 2010).

Se pressemeddelelsen: 'Bliv klogere på Bygningsreglement 2010 (14.09. 2010).

Artikel i Forsk29: Ny SBi-anvisning omsætter BR10 til praksis (12.2010)

Forskere

Ernst Jan de Place Hansen, Søren Ginnerup, Inge Mette Kirkeby, Thomas Cornelius, Niels Christian Bergsøe, Søren Aggerholm, Erik Brandt

Niels-Jørgen Aagaard, Birgitte Dela Stang, Lars Schiøtt Sørensen, Dan Hoffmeyer

2. udgaven af anvisningen findes i engelsk oversættelse. Bestil SBi Guidelines 230, Guidelines on Building Regulations 2010 (2012)

Sidst opdateret 10. marts 2016