Forskningsudgivelse

Nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø på byggepladsen

Rapporten beskriver resultaterne fra et udviklingsprojekt om nye samarbejdsformer og arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser på byggepladsen.

Denne rapport beskriver resultaterne fra et udviklingsprojekt om nye samarbejdsformer og arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser på byggepladsen. Partnering og Lean Construction er nye samarbejdsformer, der anvendes i byggeriet, og det er derfor relevant at forstå og udnytte de muligheder de åbner for samtidig at understøtte arbejdsmiljøarbejdet på byggepladserne.

Rapporten er blevet til gennem omfattende empiriske undersøgelser blandt aktører i byggeriet og på byggepladser. Den henvender sig derfor til alle, der har en interesse i og arbejder med enten nye samarbejdsformer i byggeriet eller arbejdsmiljøindsatsen på byggepladser.

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Se eller download rapporten: Nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø på byggepladsen. En organisatorisk udfordring for de deltagende virksomheder i byggebranchen' (2011).

Som baggrund for rapporten er udarbejdet og udgivet nedenstående:

På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Et baggrundsnotat baseret på erfaringer og et litteraturstudiem (SBi 2007:10).

Rapporten beskriver partnering, lean construction, strategiske partnerskaber og selvstyrende grupper, samt giver en introduktion til de forskellige aktørers ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljøet i byggeriet.

På tværs af nye samarbejdskoncepter.  Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Idekatalog" (SBi 2009:11).

I rapporten kan man finde ideer til tiltag, og hvad de forskellige aktører kan bidrage med i forbindelse
med de forskellige tiltag.

På tværs af nye samarbejdsformer. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Cases fra byggepladser (SBi 2011:05).

Rapporten er en samling af cases fra byggepladser, hvor man kan få et indblik i, hvordan man arbejder med
nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø på byggepladser samt virksomhedernes erfaringer med at
gøre det.

Artikel i Forsk31 'Nye samarbejdsformer kan forbedre arbejdsmiljøet' (06.2011)

Forskere

Marianne Forman

Susse Lausten, Marchen Petersen

Sidst opdateret 05. juni 2012