Forskningsudgivelse

3D-visualisering i arkitektkonkurrencer

Som forsøg er der brugt 3D-modeller som baggrund for dommerkomitéens bedømmelse af de indkomne konkurrenceforslag. Forsøget er afprøvet i forbindelse med konkurrencerne på Musikkens Hus i Nordjylland og nye bygninger til Roskilde Universitetscenter.

Som forsøg er der brugt 3D-modeller som baggrund for dommerkomitéens bedømmelse af de indkomne konkurrenceforslag. Forsøget er afprøvet i forbindelse med konkurrencerne på Musikkens Hus i Nordjylland og nye bygninger til Roskilde Universitetscenter.


Bestil eller download publikationen '3D-visualisering i arkitektkonkurrencer' (2004)

Artikel i FORSK10: '3D-animering brugt til at bedømme konkurrenceforslag' (03.2003)

Sidst opdateret 17. februar 2006