Minoritetsdrenge fra Nørrebro søger anerkendelse på gaden

Sociologen Hakan Kalkan har gennem otte år forsket i gadelivet blandt unge mænd fra etniske minoriteter på Nørrebro i København. I en ny forskningsrapport giver han et sjældent indblik i de unges tanker og normer. Når de unge mænd bliver draget mod et risikabelt gadeliv, skyldes det ifølge Hakan Kalkan, at det er en vej til at opnå den anerkendelse, som de ellers savner.

Savner anerkendelse

De unge mænd fra Nørrebros gadeliv oplever, at de ikke får anerkendelse i skolen. Selvom de egentlig gerne vil klare sig godt og blive til noget, har de svært ved at begå sig indenfor skolens normer. De unge har ikke noget personligt imod lærerne, men gør oprør mod den autoritet, som lærerne repræsenterer, fordi det er svært for dem at opnå succes i skolen. Derfor danner de en modkultur, hvor de kan dele deres frustrationer og skabe alternative kriterier for succes. Det fremgår af Hakan Kalkans samtaler med de unge mænd, at det giver anerkendelse i gruppen at lave ballade i skolen, mens det ringeagtes at gøre en indsats.

Gadekulturen, hvis normer ligner modkulturens, influerer også på skolelivet og forstærker de unges modkultur i skolen. Det er bl.a. ved at observere andre, der deltager i gadelivet, at de unge lærer, hvad der giver anerkendelse på gaden. Samtidig tilbyder gadelivet anerkendelse, identitet og et tilhørsforhold, der er så stærkt, at gruppen på gaden i teenageårene bliver vigtigere for nogle af de unge mænd end deres familie og skole.            

Familien prøver at holde den unge ude af gadelivet

Ofte ser man, at den unge mands familie prøver at holde ham ude af gadelivet og den kriminalitet, som det kan indebære. Det er dog svært, da de unge holder deres liv på gaden hemmeligt for forældrene. De unge mænd lever en form for dobbeltliv: De respekterer familien og opfører sig i henhold til familiens normer, når de er hjemme, og gadens normer, når de er på gaden.

En del af de unge mænd, som deltager i gadelivet, vil også gerne undgå, at de yngre drenge bliver trukket med ind i gadelivet. Alligevel bliver de unge mænd ofte idoler for drengene netop i kraft af deres status på gaden.

”Lignende processer kan ses blandt vidt forskellige etniske grupper i udsatte boligområder rundt omkring i verden. Deltagelsen i gadelivet handler mere om socioøkonomiske forhold end om etnicitet”, forklarer Hakan Kalkan.

Hakan Kalkans forskningsrapport er fagfællebedømt af professor Sveinung Sandberg fra Universitetet i Oslo, der i sin bedømmelse roser Hakan Kalkan for et imponerende etnografisk feltarbejde og en forbilledlig rapport, som viser, at de unge mænd også er sårbare, og at gadekulturen på mange måder er et svar på de udfordringer, de møder i hverdagen.

Forskningsrapporten ’Gadeliv blandt unge mænd fra Nørrebro’ er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København. Arbejdet modtog i 2009 økonomisk støtte fra det daværende socialministerium og i 2010 fra Trygfonden. Rapporten kan købes i boghandlen eller downloades fra www.sbi.dk/gadeliv.

Yderligere oplysninger: Cand.scient.soc. Hakan Kalkan (, tlf. 3532 3281).


Forskere

Hakan Kalkan

Pressemeddelelse udsendt 8. september 2014

Sidst opdateret 08. september 2014