> Tidligere arrangementer

Strategisk udvikling af byernes randområder - europæiske planudfordringer og private aktørers bidrag

9. februar 2017. Konference om udviklingspotentialet for tidligere industriområder og forældede forstæder med eksempler fra Danmark, Finland, Holland og Tyrkiet og oplæg fra forskere, developere og private investorer.

Håndtering af byggeaffald med PCB - Kursus hos SBi

7. februar 2017: På kurset får du bl.a. indsigt i principper for udsortering af PCB fra byggeaffald, klassificering af byggeaffald og opgørelse af affaldsmængder.

Afhjælpning af PCB i indeklimaet - Kursus hos SBi

7. februar 2017: På kurset får du den seneste viden om, hvordan du kan lægge en strategi for at nedbringe PCB-koncentrationen i indeklimaet.

Boligdag 2017: Mangfoldighed og udsathed – Hvordan skaber vi sammenhængende boligområder?

31. januar 2017: SBi’s Boligdag 2017 sætter fokus på, hvordan vi kan drage nytte af mangfoldighed. Hvordan kan mangfoldigheden styrke en positiv udvikling i udsatte boligområder, og hvordan vi kan sikre sammenhængende byer og boligområder, hvor vi mødes på tværs?

Overblik over Bygningsreglement 2015 (BR15) - kursus hos SBi

24.-25. januar 2017: Få Bygningsreglementet gennemgået og forklaret af forfatterne til den helt nye SBi-anvisning 258 om BR15.

Dokumentation af bærende konstruktioner

6. december 2016 i Lyngby: Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation og anerkendte statikeres virke.

Ændringer i BR15 - Kursus hos SBi

6. december 2016: Hør om de væsentligste ændringer i det nye bygningsreglement BR15

Konference: De almene boliger, energisystemet og bæredygtighed i praksis

30. november 2016: De almene boliger spiller en vigtig rolle i den bæredygtige omstilling af det byggede miljø.

Temamøde om tilgængelighed og ligeværd som arkitektonisk kvalitet

24. november 2016: Få læringspointerne fra SBi’s s evaluering af tilgængeligheden i Handicaporganisationernes Hus på temamøde i Bygherreforeningen.

TotalConcept: Energibesparelser er ikke bare mindre CO2, men også big business

22. november 2016: TotalConcept er en metode til at opnå omkostningseffektive energibesparelser i erhvervsejendomme

Fugt og efterisolering - Kursus hos SBi

15.-16. november + 1. december 2016: På SBi's kursus om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.

Fremtidens boliger – Hvilken forskning er der brug for?

9. november 2016: Temamøde i SBi's rådgivende forum

Vådrum - Kursus hos SBi

1. november 2016: På dette kurset kan du lære, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så kravene i BR15 er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt.

Bygningskollaps – årsager, ansvar og konsekvenser

1. november 2016: Vi sætter de seneste års bygningskollapser under lup. Vi ser bl.a. på den tragiske altansag fra Nykøbing Falster og kollapset af en spærkonstruktion i et supermarked i Dronningmølle. Hvorfor gik det galt? Kunne det være undgået? Og hvem har ansvaret?

Radonsikring af eksisterende bygninger

24. oktober 2016 hos IDA BYG: På arrangementet fortæller SBi og Teknologisk Institut om muligheder og udfordringer ved radonsikring af eksisterende bygninger, og Realdania fortæller om baggrunden for og de hidtidige resultater af deres informationskampagne.

PCB i bygninger - Kursus hos SBi

4. oktober 2016: Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

PhD Defense: Wood-burning stoves worldwide: Technology, innovation and policy

28. september 2016 kl. 13-16 forsvarer Ricardo Carvalho sin Ph.d.-afhandling.

Demensvenlige plejeboliger - Kursus hos SBi

27. september 2016: Få den nyeste viden om, hvordan du indretter plejeboliger, så de bliver bedre egnet til beboere med demenssygdomme.

Radon i Byggeriet

30. august 2016 kl. 15:00-17:30 Kom med Byens Netværk på besøg hos Statens Byggeforskningsinstitut, hvor vi sætter fokus på radon. Hvad er det, hvor udbredt er det, og hvordan sikrer vi vores nuværende og eksisterende byggeri?

Nordic Fire & Safety Days

16. og 17. juni 2016: The Nordic Fire & Safety Days is a yearly event carried out by the Nordic universities and research institutes dealing with risk and fire safety

Møde i PCB-netværket

15. juni 2016 afholdes fjerde møde i PCB-netværket hos Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

Overblik over Bygningsreglement 2015 (BR15) - kursus hos SBi

6.-7. juni 2016: Få Bygningsreglementet gennemgået og forklaret af forfatterne til den helt nye SBi-anvisning 258 om BR15.

Få adgang til det voksende marked for radonrenovering

2.-3. + 15. juni 2016, København: Markedet for radonrenovering vokser i øjeblikket. Det skyldes Realdanias store oplysningskampagne om radon, understøttet af hjemmesiden radon-frithjem.dk hvor private husejere hjælpes igennem måle- og sikringsprocessen. Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til dette marked. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Ph.d.-forsvar: Utrygheden finder sted

27. maj 2016 kl. 13 forsvarer Rune Holst Scherg sin Ph.d.-afhandling.

Ventilation systems aiming at saving energy

23. maj 2016 kl. 13.30-15.00 i Aalborg.

Ny viden fra SBi frem mod 2021

11. maj 2016 - Temamøde i SBi's rådgivende forum.

Ændringer i BR15 - Kursus hos SBi

10. maj: Kom på eftermiddagskursus og hør om de væsentligste ændringer i det nye bygningsreglement BR15

Bygningers energibehov og Be15 - Kursus hos SBi

26. april 2016: Deltag på SBi's kursus, hvor SBi-anvisning 213 samt beregningsprogrammet Be15, vil blive gennemgået. Du vil få den nyeste viden om, hvordan bygningers varmetab dokumenteres efter kravene i Be15.

Demensvenlige plejeboliger - Kursus hos SBi

19. april 2016: Få den nyeste viden om, hvordan du indretter plejeboliger, så de bliver bedre egnet til beboere med demenssygdomme.

COFISH16

15 April 2016: Conference on Fire Safety & Health 2016

Minimizing the performance gap – considering user behavior in building regulations

5-6 April 2016, Horsens: A conference and a workshop for policymakers, researchers and stakeholders within the construction sector.

Tag magten: Styr lysdesignet

4. april 2016: Temadag om lysdesign

Få adgang til det voksende marked for radonrenovering

15.-16. marts + 6. april 2016 i Aarhus: Markedet for radonrenovering vokser i øjeblikket. Det skyldes Realdanias store oplysningskampagne om radon, understøttet af hjemmesiden radon-frithjem.dk hvor private husejere hjælpes igennem måle- og sikringsprocessen. Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til dette marked. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Ændringer i BR15 - Kursus hos SBi

25. februar: Kom på eftermiddagskursus og hør om de væsentligste ændringer i det nye bygningsreglement BR15

Få adgang til det voksende marked for radonrenovering

23.-24. februar + 9. marts 2016 i København: Markedet for radonrenovering vokser i øjeblikket. Det skyldes Realdanias store oplysningskampagne om radon, understøttet af hjemmesiden radon-frithjem.dk hvor private husejere hjælpes igennem måle- og sikringsprocessen. Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til dette marked. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Konference: Indeklima og sundhed i boliger 2016

28. januar 2016 præsenterer Center for Indeklima og Sundhed i Boliger resultater fra seks års forskningssamarbejde mellem de førende indeklimaforskere i Danmark.

Tilgængelighed i bygninger og udearealer - Kursus hos SBi

27.-28. januar + 1.-2. marts + 5. april 2016: Bliv auditor i tilgængelighed på fem kursusdage og lær, hvordan man overholder Bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

RIBuild Open Seminar: Sikker indvendig efterisolering af ældre bygninger

21. januar 14.00-16.30 afholdes RIBuild seminar på Aalborg Universitet København, seminaret kan også følges online.

Ændringer i BR15 - Kursus hos SBi

20. januar 2016: Kom på eftermiddagskursus og hør om de væsentligste ændringer i det nye bygningsreglement BR15

Ph.d.-forsvar: Using Building Simulations to evaluate thermal comfort

19. januar 2016 kl. 13-16 forsvarer Mette Havgaard Vorre sin Ph.d.-afhandling der præsenteres et værktøj til simulering og evaluering af termisk komfort baseret på bygningsenergisimuleringer.

Ændringer i BR15 - Kursus hos SBi

8. december 2015: Kom på eftermiddagskursus og hør om de væsentligste ændringer i det nye bygningsreglement BR15

Globalisering af markedet for byggevarer

11. november 2015 - Temamøde i SBi's Rådgivende Forum.

Vådrum - Kursus hos SBi

10. november 2015: Vådrum hører til de mest kritiske rum i en bygning, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den høje relative luftfugtighed, der ofte forekommer i længere perioder.

Ændringer i BR15 - Kursus hos SBi

9. november 2015: Kom på eftermiddagskursus og hør om de væsentligste ændringer i det nye bygningsreglement BR15

Er lyset tilpas? Tilpas lyset - Gratis fagseminar om lysregulering

5. november 2015: Lysregulering kan være irriterende. Lysreguleringsanlæg indføres for at spare på elforbruget og sjældent for at gøre brugerne gladere. Lysregulering er en del af vores hverdag, hvis ikke i hjemmet så på arbejdspladsen eller i det offentlige rum.

Ændringer i BR15 - Kursus hos SBi

7. oktober 2015: Kom på eftermiddagskursus og hør om de væsentligste ændringer i det nye bygningsreglement BR15

Bygningers energibehov og Be10 - Kursus hos SBi

29. september 2015 - Deltag på SBi's kursus, hvor SBi-anvisning 213 samt beregningsprogrammet Be10 (tidl. Be06), vil blive gennemgået. Du vil få den nyeste viden om, hvordan bygningers varmetab dokumenteres efter kravene i BR10.

Netværksmøder om sundhed og indeklima i boliger

25. august 2015: Hør om forskning på indeklimaområdet, og hvordan NCC, Henning Larsen Architects og Lejerbo arbejder med at skabe et sundt indeklima i nybyggeri, renoveringsprojekter og i driften, når Center for Indeklima og Sundhed i Boliger holder tre netværksmøder i august.

Fugt og efterisolering - Kursus hos SBi

6.-7. april + 28. april 2016: På SBi's kursus om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.

How can we use media technologies to explore users’ experience of different lighting scenes?

17 June 2015: Listen and play with media technologies for designing future lighting

Vær med til at udvikle fremtidens tilgængelighedskrav

Som led i en undersøgelse for Energistyrelsen inviterer SBi til seks regionale workshops om tegnestuernes holdning og ønsker til Bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

Konference om indvandrernes bosætning - årsager og konsekvenser

4. juni 2015: Få et nuanceret indblik i udviklingen i indvandrernes bosætning og årsagerne hertil, når fremtrædende nordiske forskere præsenterer nyeste forskningsresultater på området på en halvdagskonference på SBi.

Fugt i klimaskærmen - Hvor er problemerne, og hvordan kan forskningen bidrage til at løse dem?

Hvor er problemerne, og hvordan kan forskningen bidrage til at løse dem? Temamøde 12. maj 2015.

Housing and Welfare - Conference

7.-8. maj 2015: I samarbejde med KADK holdes konferencen Housing and Welfare - Boundaries|Encounters|Connections.

Informationsmøde: Master i Bygningsfysik

23. april 2015: Kom til informationsmøde i København om masteruddannelsen i Bygningsfysik

Informationsmøde: Master i Bygningsfysik

21. april 2015: Kom til informationsmøde i Aarhus om masteruddannelsen i Bygningsfysik

Overblik over Bygningsreglement - Kursus hos SBi

11.-12. marts 2015: Dette kursus er en unik mulighed for at få Bygningsreglement 2010 forklaret og uddybet af en stribe af de eksperter, som har rådgivet myndighederne ved Bygningsreglementets tilblivelse og skrevet den tilhørende SBi-anvisning 230.

Ph.d.-forsvar: Almen landskabsarkitektur på prøve

26. januar 2015 kl. 13-16: Landskabsarkitekt Patrick Vámosi Martinussen forsvarer sin ph.d.-afhandling om udviklingen i landskabsarkitektoniske kvaliteter i almene boligområder.

Hverdagsliv og energiforbrug - betydningen af brugernes praksis

Ph.d. Kirsten Gram-Hanssen er tiltrådt som professor med særlige opgaver inden for bæredygtigt hverdagsliv ved SBi. 21. januar 2015 holder hun tiltrædelsesforelæsning.

Tilgængelighed i bygninger og udearealer - Kursus hos SBi

En efteruddannelse til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage de grundlæggende tilgængelighedsopgaver i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder bygninger med offentlig adgang, til kontor og administration eller boliger.

3. møde i PCB-netværket

26. november 2014: I samarbejde med Energistyrelsen holdes der møde i PCB-netværket om den nyeste forskning i PCB.

Fugt og efterisolering - Kursus hos SBi

12.-13. november 2014: Kom og få en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.

Boligdag 2014 - Hvordan skaber vi blandede bykvarterer?

4. november 2014: SBi’s Boligdag 2014 afholdes i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som et debatmøde i forlængelse af Tænketanken Byen 2025.

Bygningers energibehov og Be10 - Kursus hos SBi

9. oktober 2014 - Deltag på SBi's kursus, hvor SBi-anvisning 213 samt beregningsprogrammet Be10 (tidl. Be06), vil blive gennemgået. Du vil få den nyeste viden om, hvordan bygningers varmetab dokumenteres efter kravene i BR10.

Overblik over Bygningsreglement - Kursus hos SBi

1.-2. oktober 2014 - Dette kursus er en unik mulighed for at få Bygningsreglement 2010 forklaret og uddybet af en stribe af de eksperter, som har rådgivet myndighederne ved Bygningsreglementets tilblivelse og skrevet den tilhørende SBi-anvisning 230.

Beregning af naturlig ventilation gennem ovenlysvinduer

29. september 2014: Ahsan Iqbal forsvarer sin ph.d.-afhandling.

CISBO konference: Sundhed og Indeklima i Boliger 2014

17. september 2014: Arbejder du med indeklima og sundhed i boliger, og vil du have indblik i de seneste forskningsresultater på området og få inspiration til, hvad de kan betyde for dit arbejde?

Bygninger og IKT - sådan!

10. september 2014: Tiltrædelsesforelæsning af adjungeret seniorforsker Peter Hauch

Invitation til ph.d-forsvar: "A change for the better? A life course analysis of the housing careers of Somalis and Turks in the Danish housing market"

27. august 2014: Kom og hør Rikke Skovgaard Nielsen forsvare sin ph.d-afhandling på Aalborg Universitet København.

Seminar: Vandtætte vådrum - membraner, fugt, tæthed og ventilation

18. august 2014: BYG-ERFA afholder seminar om planlægning, projektering og udførelse af vådrum.

SBi-kursus: PCB i bygninger

22. maj 2014: Mød forfatteren til de to nye SBi-anvisninger om PCB i bygninger, Helle Vibeke Andersen, og flere andre eksperter i PCB-forurening af bygninger.

CISBO-netværksmøder

13. maj 2014: På møderne får du som medlem af netværket 'Center for Indeklima og Sundhed i Boliger' mulighed for at spille ind med dine erfaringer og give dine holdninger til kende om nogle af de indeklima- og sundhedsproblemer, som CISBO’s forskning beskæftiger sig med.

Konference: Danvak Dagen 2014: Den med viden vinder

9. april 2014 kl. 8:30 til 16:00, IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København V.

Informationsmøde: Master i Bygningsfysik

3. april 2014: Kom til informationsmøde i København om den nye masteruddannelse i bygningsfysik

Informationsmøde: Master i Bygningsfysik

2. april 2014: Kom til informationsmøde i Aarhus om den nye masteruddannelse i bygningsfysik

Konference: Bedre indeklimakomfort gennem renovering

20. marts 2014 kl. 9.30-16.00. Konference om udvikling af det almene byggeri. Aalborg Universitet København

SBi-kursus: Fugt i bygninger

19. marts 2014: Hvordan overholder du BR10-kravene om, at bygninger opføres fugtsikre?

Indbydelse til forelæsning. Karsten Duer udnævnes til adjungeret professor i sammenhænge mellem indeklima og bygningers energiforbrug

6. marts 2014. I anledning af udnævnelsen holder Karsten Duer en tiltrædelsesforelæsning med titlen ’Balancerede krav til boliger – Et ubalanceret forsøg på at belyse vigtige elementer i menneskers boliger’. Alle er velkomne.

SBi-kursus: PCB i bygninger

26. februar 2014: Mød forfatteren til de to nye SBi-anvisninger om PCB i bygninger, Helle Vibeke Andersen, og flere andre eksperter i PCB-forurening af bygninger.

SBi-kursus: Tilgængelighed i bygninger og udearealer

En efteruddannelse til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage de grundlæggende tilgængelighedsopgaver i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder bygninger med offentlig adgang, til kontor og administration eller boliger.

Indbydelse til forelæsning. Hans Skifter Andersen er udnævnt til adjungeret professor i boligmarkedsforhold

25. februar 2014 kl. 15. holder Hans Skifter Andersen tiltrædelsesforelæsning om konklusioner på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde.

SBi-kursus: Bygningers energibehov og Be10

28. januar 2014: Deltag på SBi's kursus, hvor SBi-anvisning 213 samt beregningsprogrammet Be10 (tidl. Be06), vil blive gennemgået. Du vil få den nyeste viden om, hvordan bygningers varmetab dokumenteres efter kravene i BR10.

Konference: Fra Rio til Roskilde tur retur.

20. januar 2014 hos DI - Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. 1787 København V, kl. 9.-14. Konference om bæredygtig Roskilde Festival.

Göran Hultmark udnævnes til adjungeret professor i ventilation

16. januar 2014 kl. 14. Tiltrædelsesforelæsning på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Auditoriet (1.008)

Forelæsning: De store isoleringstykkelsers betydning for klimaskærmens fugttekniske funktion

12. december 2013. Adjungeret professor, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen holder tiltrædesesforelæsning på Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

SBi-kursus: Efterisolering af små og store bygninger

19. november 2013: Hvordan gennemfører du efterisolering på fugtteknisk forsvarlig vis?