Ændringer i BR15 - Kursus over en eftermiddag

På SBi’s eftermiddagskursus får du en orientering om baggrunden for BR15, en gennemgang af de enkelte ændringer samt mulighed for at stille spørgsmål til to af landets førende eksperter i Bygningsreglementet.
På SBi's eftermiddagskursus om BR15 kan du bl.a. stille spørgsmål til seniorforsker Kim Wittchen, som er ekspert i Bygningsreglementets energibestemmelser.

På SBi's eftermiddagskursus om BR15 kan du bl.a. stille spørgsmål til seniorforsker Kim Wittchen, som er ekspert i Bygningsreglementets energibestemmelser.

På dette kursus gennemgår vi ændringerne i Bygningsreglement 2015.

De vigtigste ændringer i BR15 vedrører energibestemmelserne, bl.a. at lavenergiklasse 2015 bliver et minimumskrav, og at der indføres energirammer for eksisterende bygninger. Der sker endvidere ændringer vedr. U-værdikrav til ombygninger/ tilbygninger, energikrav til vinduer og døre, ventilationssystemer, varmepumper, cirkulationspumper, køleanlæg, elevatorer, pavilloner, prøvning af lufttæthed, lysforhold og indeklima.

På kurset får du en orientering om baggrunden for ændringerne, en gennemgang af de enkelte ændringer samt mulighed for at stille spørgsmål til nogle af landets førende eksperter i Bygningsreglementet: seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen og seniorforsker Kim Wittchen / seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen, alle fra SBi.

Bemærk, at kurset fokuserer på ændringerne og derfor ikke omfatter en gennemgang af det samlede Bygningsreglement 2015. Hvis du har brug for en generel introduktion til BR15, bør du i stedet følge kurset ’Overblik over Bygningsreglement 2015’.

 

Tilmeld dig kommende kurser

Kurset afholdes hos Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense kl. 13.00-16.30.

Kurset afholdes hos SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, kl. 13.00-16.30.

Kurset afholdes hos Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense kl. 13.00-16.30.
 
Pris
2.300 kroner (ekskl. moms).

Med i prisen er SBi-anvisning 258 om Bygningsreglementet.

- Hvis du tilmelder dig kurserne senest en måned inden de afholdes, giver vi 10% rabat på deltagergebyret. 

 

 

 

For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

 

Sidst opdateret 04. juli 2016