Ny professor i energieffektiv ventilation

Civilingeniør, ph.d., docent Alireza Afshari er udnævnt til professor MSO på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet inden for forskningsområdet naturlig, mekanisk og hybrid ventilation, passiv og aktiv køling samt luftrensning.

Civilingeniør, ph.d., docent Alireza Afshari er udnævnt til professor MSO på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet inden for forskningsområdet naturlig, mekanisk og hybrid ventilation, passiv og aktiv køling samt luftrensning.

I takt med at bygninger isoleres bedre og dermed bliver tættere, får energiforbruget til ventilation større betydning. De videnskabelige udfordringer i energieffektiv ventilationsteknik ligger derfor i at udvikle nye ventilations- og styresystemer, der kan tilpasses varierende brugerbehov samtidig med, at systemerne bruger et minimum af energi.

”Vi har brug for at videreudvikle højeffektivt lavenergibyggeri, nul- og plusenergibyggeri samt energirenoveringsløsninger med godt indeklima. Med Alireza Afsharis kapacitet inden for energieffektiv ventilationsteknik har vi store forventninger om at se nye, originale løsninger”, siger forskningschef Søren Aggerholm fra SBi.

Alireza Afshari stammer oprindeligt fra Iran. Som gæstestuderende kom han til Sverige i 1978, hvor han senere afsluttede sit studium som civilingeniør fra Chalmers Tekniska Högskola inden for byggeteknik og bygningsinstallationer.

Efter nogle år som rådgivende ingeniør og entreprenør i bygge- og ventilationsbranchen vendte Alireza Afshari tilbage til Chalmers, hvorfra han blev teknisk doktor i 1999. Her begyndte interessen for indeklimaforskningen, som han har holdt ved og udviklet lige siden. Samme år kom Alireza Afshari til SBi som seniorforsker på indeklimaområdet, hvor han især arbejdede med partikelforurening i indeluften. Her har hans forskningsvirksomhed ført til en omfattende international publicering.

Alireza Afsharis store engagement i forskningsfeltet og hans evne til at se på byggeriet med nye øjne har bl.a. resulteret i, at han i 2004 modtog docentgraden fra Chalmers Tekniska Högskola. I docentforelæsningen påpeger han det hensigtsmæssige i at se indeklimaproblematikken som en helhed, hvor mange fagligheder inddrages, for at få en bedre forståelse af indeklimaets indflydelse på vores helbred og velvære. Denne nytænkning har bl.a. ført til et tværfagligt forskningsprojekt, hvor han har været med til at kortlægge sammenhængene mellem ventilation, luftforurening og pædagogik, så man kan få et bedre indeklima i børneinstitutioner.

Det vakte stor offentlig interesse, da Alireza Afshari, som den første forsker i Danmark, offentliggjorde forskningsresultater om naborøg, som mange beboere i etageejendomme er plaget af.  Han har påvist, at i en lejlighed, hvor der ryges to cigaretter, udledes der ca. 200.000 partikler. I ældre etageejendomme trænger ca. 20.000 af partiklerne gennem etageadskillelsen og andre utætheder. Det svarer til en partikelforurening, der forekommer på en stærk trafikeret vej, som f.eks. Jagtvej i København. Alireza Afshari er i øjeblikket gang med at udvikle og afprøve forskellige tekniske løsninger til at imødegå problemer med naborøg.

Siden 2005 har Alireza Afsharis forskning været mere fokuseret på effektivisering af ventilation. Det gælder bl.a. de enkelte komponenter og alternative systemløsninger for ventilation og luftrensning med det formål at opretholde et lavt energiforbrug og et godt indeklima.

Alireza Afshari er en ildsjæl på sit område. Det fører ham rundt i verden til kongresser og seminarer, hvor han har skabt en masse kontakter og et bredt netværk, som SBi profiterer af, når der skal findes samarbejdspartnere til internationale projekter.

Alireza Afshari bor dels i Helsingborg, dels i Göteborg sammen med sin kone. Han har tre voksne børn.

I anledning af udnævnelsen holder Alireza Afshari tiltrædelsesforelæsning med titlen Energieffektiv ventilationsteknik for bedre komfort og luftkvalitet fredag 17. juni 2011 kl. 15.00 på SBi. Alle interesserede er velkomne.

Alireza Afshari

Yderligere oplysninger: Forskningschef Søren Aggerholm.

Forskere

Søren Aggerholm

Alireza Afshari er udnævnt til professor MSO inden for området energieffektiv ventilationsteknik på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet. (Foto: Jørgen True).

Alireza Afshari er udnævnt til professor MSO inden for området energieffektiv ventilationsteknik på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet. (Foto: Jørgen True).

Sidst opdateret 25. september 2012