TotalConcept-metoden til energibesparelser i erhvervsejendomme

Sådan sparer du omkostningseffektivt på energien i erhvervsejendomme.

Gratis kurser og introduktionsmøder om TotalConcept-metoden, hvor du lærer at identificere potentielle energibesparelser og prioritere dem ud fra en forretningsmæssig tilgang

Totalkonceptet 356px

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, Bygherreforeningen og Rambøll har gennem de seneste par år afprøvet en metode til at opnå omkostningseffektive energibesparelser i erhvervsejendomme. Metoden er udviklet og implementeret i Sverige af den svenske bygherresammenslutning BELOK og har vist sig at give energibesparelser, som samtidigt er en fornuftig forretning.

Metoden er døbt TotalConcept, da den arbejder med energibesparelser i alle faser, fra undersøgelsen af bygningens potentialer til opfølgning på om potentialerne bliver indfriet, og dermed om driftsomkostningerne til energiforbrug reduceres som forventet.

TotalConcept-metoden bruger et regnearksbaseret værktøj. Værktøjet håndterer bygningsinformationer og afkastkrav til investeringer i energibesparelser ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor rentabilitet balanceres ud fra en række hensyn, der tilgodeser både bygning, bygningsejer og brugere. Det er gratis at anvende TotalConceptets værktøjer, men indgår metoden sammen med anden rådgivning om bygningsforbedringer, kan anvendelsen heraf være forbundet med visse omkostninger, der dog som udgangspunkt vil tjene sig ind via lavere driftsomkostninger.

Du kan finde information om metoden og hente gratis værktøjer på totalconcept.info

Gratis introduktionsmøder og kurser

Har du ikke mod på at kaste dig ud i at anvende TotalConceptet uden forudgående kendskab til metoden og dens værktøjer, har du mulighed for at deltage i gratis introduktionsmøder og kurser i København og Aarhus frem til januar 2017. 

Kursusoversigt DK -v2
Yderligere information

Det er gratis at deltage i introduktionsmøderne og kurserne. 

Hvis du har spørgsmål til introduktionsmøder eller kurser er du velkommen til at kontakte Anne Kristine Busch hos Bygherreforeningen eller fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Hvis du ønsker information om TotalConceptet er du velkommen til at kontakte enten projektchef Graves Simonsen, Bygherreforeningen, eller professor Alireza Afshari, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

Forskere

Alireza Afshari

Sidst opdateret 04. november 2016