Tilgængelighed i bygninger og udearealer

Efteruddannelse som auditor for tilgængelighed i bygninger og bygningsnære udearealer.
Principper for ligeværdig adgang til og brug af en bygning samt færdsel på udearealer.

Principper for ligeværdig adgang til og brug af en bygning samt færdsel på udearealer.

Niveaufriadgang til alle yderdøre.

Niveaufriadgang til alle yderdøre.

Efteruddannelse som auditor for tilgængelighed i bygninger og bygningsnære udearealer.

Med efteruddannelsen bliver du ’auditor i tilgængelighed’. Det betyder, at du vil være i stand til at analysere et projekt, uanset om det er en bygning med offentlig adgang, en kontorbygning eller boligbyggeri og vurdere om bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser efterleves.

Efter Danmark tiltrådte FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap er forhold vedrørende tilgængelighed og universelt design i byggeriet blevet yderligere aktualiseret. Bygningsreglementets funktionskrav og tekniske bestemmelser kan være en vej til at efterleve konventionens målsætning om ligeværdig adgang til og brug af bygninger og de nære udearealer.

Gennem kurset bliver du skarpere på Bygningsreglementets bestemmelser på tilgængelighedsområdet. Nogle krav i Bygningsreglementet er ufravigelige, andre kan løses på forskellige måder, og ombygningsbestemmelserne kan være svære at overskue. 
Derfor får du overblik og forståelse, der hjælper dig til at fortolke reglerne.

Indhold
I løbet af efteruddannelsen gennemgår vi følgende emner:

  • Introduktion til universelt design og tilgængelighed
  • Brugerforståelse og brugerbehov
  • Afprøvning af fysiske miljøer ude og inde
  • Tekniske og juridiske forhold og ansvar
  • De væsentligste forhold i de tidlige faser: Bygninger generelt og boliger
  • Ombygninger og ændret anvendelse
  • Udearealer: På matrikler, veje, byrum og rekreative arealer
  • Introduktion til plejeorienteret byggeri: demensboliger og indretning til svært overvægtige 
  • Introduktion til transportområdet: Transportterminaler og transportmidler, EU og nationalt samspil.
  • Introduktion til tilgrænsende områder: produktdesign, formidling og webdesign

Adgangskrav
Efteruddannelsen holder et højt fagligt niveau, og deltagerne skal derfor både have en relevant uddannelse samt praktisk erfaring med tilgængelighedsområdet.

Varighed og undervisningsforløb
Efteruddannelsen varer i alt fem dage, fordelt over tre måneder. Efteruddannelsen foregår som en blanding af oplæg og dialog med deltagerne. Inden og mellem kursusgangene skal der løses tre hjemmeopgaver. Kurset afsluttes med en kort eksamen samt en selvvalgt opgave, inden du kan anerkendes som auditor og kan betegne dig tilgængelighedsrevisor for bygninger og udearealer.

På efteruddannelsen møder du nogle af SBi's eksperter i tilgængelighed, og efteruddannelsen giver dig derfor også et grundlag for at beslutte, om du vil gennemføre videreuddannelsen Master i Universelt Design og Tilgængelighed.

Der afholdes årligt to opfølgningsdage for alle tidligere deltagere på efteruddannelsen, som der er en del af, da det nu er syvende gang, efteruddannelsen udbydes.

Se en liste over færdiguddannede auditorer og tilgængelighedsrevisorer for bygninger og udearealer.

Tilmeld dig det næste kursus

> Kurset bliver afholdt igen i foråret 2018. Vi er ved at finde datoer for oprettelse af nye kurser. Skriv til , så vender vi tilbage med besked om, hvornår næste kursus afholdes.

Skriv venligst lidt om din baggrund og dit arbejdsområde i feltet 'Bemærkninger' på tilmeldingsskemaet.

Tid og sted

Ved moduler af to dages varighed vil den første dag være kl. 10.00-17.00, mens den anden dag er kl. 9.00-16.00. Sidste modul er kl. 10.00-17.00.

Pris

19.500 kr. ekskl. moms. Med i prisen er SBi-anvisning 250 'Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål', SBi-anvisning 260 Tilgængelige fritliggende boliger - indledende spørgsmål, SBi-anvisning 261 Tilgængelige sammenbyggede boliger - indledende spørgsmål, SBi-anvisning 262 Tilgængelige etageboliger - indledende spørgsmål og SBi anvisning 258 om Bygningsreglement 2015.

 

For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk

 

Sidst opdateret 14. marts 2017