> Kommende arrangementer

Informationsmøde i Aarhus om masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed

Aarhus 20. april 2017 kl. 15.30: Mød undervisere og tidligere studerende og hør, om SBi's masteruddannelse i universelt design og tilgængelighed er noget for dig.

Ph.d.-forsvar: Energy consumption in the comfortable home - practices, perceptions and conventions

21. april 2017 kl. 14 forsvarer Line Valdorff Madsen sin Ph.d.-afhandling.

Informationsmøde i København om masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed

København 24. april 2017 kl. 15.30: Mød undervisere og tidligere studerende og hør, om SBi's masteruddannelse i universelt design og tilgængelighed er noget for dig.

Bygningers energibehov og Be15 - Kursus hos SBi

25. april 2017: Deltag på SBi's kursus, hvor SBi-anvisning 213 samt beregningsprogrammet Be15, vil blive gennemgået. Du vil få den nyeste viden om, hvordan bygningers varmetab dokumenteres efter kravene i Be15.

ARCH17: Konference om helende arkitektur

26.-27. april 2017: Arkitektur har stort potentiale i behandlingen af sygdomme. Hør om den seneste forskning indenfor sundhedsarkitektur på konferencen ARCH17.

Fugt og efterisolering - kursus hos SBi

2.-3. maj + 18. maj 2017: På SBi's kursus om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.

Bygningsfysikdag 2017

10. maj 2017: På bygningsfysikdagen deler forskere, praktikere og beslutningstagere den nyeste viden om bygningsfysik.

Projektgranskning

29. maj 2017: Find fejlene, FØR du bygger - og få både bedre og billigere byggeri. Erfaringerne viser, at der er mange penge at hente.

Overblik over Bygningsreglement 2015 (BR15) - kursus hos SBi

19.-20. september 2017: Få Bygningsreglementet gennemgået og forklaret af forfatterne til den helt nye SBi-anvisning 258 om BR15.

Demensvenlige plejeboliger - Kursus hos SBi

5. oktober 2017: Danmark skal være et demensvenligt samfund, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i sit oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 med titlen ’Et trygt og værdigt liv med demens’. Det indebærer, at de fysiske rammer, herunder plejeboliger, skal indrettes, så de imødekommer behov hos mennesker med demens.

Tjek også arrangementer hos BYG-ERFA

BYG-ERFA afholder også kurser og arrangementer for byggebranchen.

Kurser hos Træinformation

Bliv opdateret på den nyeste viden om byggeteknik og træ.