Bæredygtighed

Dagslyset har stor betydning for vores sundhed og velvære i bygninger. Moderate glaspartier og en proportionering af rumhøjde og rumdybde kan give bedre velbefindende og større visuel kvalitet.
Forskningsudgivelse

Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi

Publikation giver et bud på, hvordan arkitekter kan integrere lavenergistrategier trin for trin tidligt i designprocessen for at opfylde 2020-lavenergiklassen.

Forskningsudgivelse

Arkitektur og energi

Det er muligt gennem et helhedsperspektiv at skabe god arkitektur med øget komfort i fremtidens lavenergibygninger.

Forskningsudgivelse

Bolig - miljø - kvalitet

Gennem samordnede miljøstrategier kan der skabes bolig af høj arkitektonisk kvalitet og samtidig opnås store energibesparelser.

Bidrag til antologi

Økologisk byggeri i Danmark - fra radikal økologi til et forbrugerorienteret marked?

Bidrag til antologi om bæredygtig arkitektur.

Forskningsudgivelse

Bolig, hjem og identitet i et forbrugsperspektiv (House, home and identity from a consumption perspective)

Artikel om boligens betydning, herunder boligens symbolske værdi. Artikelen er baseret på 13 dybdegående interviews.

Antologi

På vej mod bæredygtige byer

Bog om indsatser og perspektiver for bæredygtige byer og bygninger i Danmark. Bogen er udgivet af Dansk Center for Byøkologi.

Artikelsamling

Arkitektur og bæredygtighed

Økologiske problemstillinger i arkitektur og design er det gennemgående tema i denne samling artikler skrevet af seniorforsker Claus Bech-Danielsen. De 13 artikler har alle tidligere været offentliggjort i danske og udenlandske tidsskrifter.

Prisopgave

BOASE

I 2000/2001 er der blevet arbejdet på tværs af de danske arkitekt- og designskoler med det formål at skabe visioner om fremtidens bolig. Det er sket i en prisopgave, der krævede en særlig stillingtagen til bæredygtighed og tilgængelighed.

Antologi

Det gode, det skønne eller det bæredygtige?

I antologien Det gode, det skønne eller det bæredygtige? diskuterer en række humanister og planlæggere, hvorvidt de økologiske hensyn får konsekvenser for måden, vi former vores omgivelser på. Den henvender sig til planlæggere og administratorer, samt undervisere og studerende.

Forskningsudgivelse

Økologien tager form

Byøkologi og arkitektur synes ikke at have meget til fælles. Det har de fleste konstateret efter deres første møde med et par af græsrøddernes pionerbyggerier. Men den sansede oplevelse bør være af afgørende betydning for byøkologer, der søger helheden gennem holistiske betragtninger.

Forskningsudgivelse

Renovering af enfamiliehuset

Publikationen beskriver et pilotprojekt, der undersøger hvilke arkitektoniske og økologiske overvejelser ejere af enfamiliehuse gør sig, når de renoverer deres huse.

Forskningsudgivelse

Byøkologi og æstetik

I denne ph.d.-afhandling betragtes byøkologi som andet og mere ned græsrodsbevægelse på den ene side og teknisk regulering på den anden. Der argumenteres for, at de byøkologiske bestræbelser ikke kan udfoldes som et selvtilstrækkeligt forehavende, men at de må udvikles i pagt med og som led i en æstetisk nytænkning på det arkitektoniske og byplanmæssige område.